OSP Jeziora Wielkie
Recertyfikacja KPP

Recertyfikacja KPP

W dniu dzisiejszym nasi druhowie zdawali egzamin sprawdzający z ratownictwa medycznego w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (recertyfikacja). Kurs odbywał się weekendowo od 7 lutego. Wszyscy druhowie przystępujący do egzaminu otrzymali zaświadczenie z oceną pozytywną.

Dołącz do nas
Google+