OSP Dąbrowa

Skład drużyny żeńskiej sportowo pożarniczej:

Skład drużyny żeńskiej sportowo pożarniczej:

Dowódca: Martyna Chrzanowska
Przodownik I roty: Justyna Szymańska
Pomocnik I rody: Patrycja Zemke
Przodownik II roty: Malwina Miatkowska
Pomocnik II roty: Małgorzta Teper
Rozdzielaczowy: Jędrzejczak Katarzyna
Łącznik: Julia Michalak
Mechanik: Marcin Teper

Dołącz do nas
Google+