OSP Chlebowo
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze za rok 2013

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze za rok 2013

Dnia 3.02.2014r w Świetlicy Wiejskiej w Chlebowie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP w Chlebowie za rok 2013.

W obradach uczestniczył: wójt gminy Lipno Andrzej Piotr Szychulski, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł. bryg. inż. Jerzy Fydrych, Prezes Zarządu ZOSP RP Zbigniew Agaciński, Komendant Gminny ZOSP RP Jan Kowalski.

Zebranie prowadził prezes jednostki Maciej Kowalski. Prezes podziękował wójtowi gminy za wsparcie finansowe jednostki, oraz przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki w 2013 r, po czym nastąpiło sprawozdanie finansowe. 

W 2014 r. druhowie strażacy planują odmalowanie i docieplenie ścian garaży strażnicy, remont podłogi w garażach, oraz zakup umundurowania.
Wójt i zaproszeni goście pogratulowali druhom mobilności i zaangażowania w ubiegłym roku. Podkreślili fakt, że w minionym roku sprawozdawczym wykonano wiele prac gospodarczych w jednostce. Podziękowali za zaproszenie i całoroczną współpracę życząc wielu sukcesów w 2014 r.

Dołącz do nas
Google+