OSP Ostrówek
Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016

Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku podczas walnego zebrania sprawozdawczego, które odbyło się 14 stycznia 2017 roku podsumował działalność jednostki za rok 2016.

Otwarcia zebrania i przywitania zaproszonych gości dokonał Prezes Jednostki Druh Paweł Drzewiecki. Na zebranie przybyli przedstawiciele władz samorządowych Wicemarszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego Pan Dariusz Kurzawa, Burmistrz Kruszwicy Pan Dariusz Witczak, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej Zastępca Komendanta Wojewódzkiego st. kpt. Jacek Kaczmarek oraz Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 w Inowrocławiu st. kpt. Krzysztof Ferensztajn, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Pan Jerzy Stanny, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Pan Mieczysław Musiałowski, strażacy z Ostrówka gościli również Prezesa Nadgoplańskiej Komunikacji Autobusowej Pana Grzegorza Arenta.

Podczas wygłoszenia sprawozdanie za rok 2016 Prezes OSP w Ostrówku Druh Paweł Drzewiecki stwierdził, że miniony rok jest kolejnym, w którym widoczna jest tendencja spadkowa w ilości zdarzeń, w których strażacy z Ostrówku interweniują. Należy jednak zauważyć, że akcje wymagają od strażaków coraz większej wiedzy i umiejętności oraz specjalistycznego sprzętu, a tego nie było by bez wsparcia władz samorządowych, lokalnych przedsiębiorców, osób zaangażowanych w działalność społeczną, mieszkańców Ostrówka, sołectwa Złotowo i samych strażaków. Sprawozdanie finansowe za miniony rok przedstawił Druh Juliusz Nowak. Komisja rewizyjna nie wniosła uwag do działalności jednostki. Przedstawiono również projekt planu działalności i plan finansowy na rok bieżący.

Szczególne podziękowania Strażacy wyrazili dla Pana Grzegorza Arenta Prezesa Nadgoplańskiej Komunikacji Autobusowej, który wielokrotnie wspierał jednostkę z Ostrówka. Dzięki jego zaangażowaniu samochód ratowniczo gaśniczy, którym strażacy udają do akcji został gruntownie wyremontowany i przywrócony do podziału bojowego. Naprawy zostały w całości sfinansowane i wykonane przez Nadgoplańską Komunikację Autobusową.

Podczas przemówień zaproszonych gości dziękowano strażakom za ich służbę, zaangażowanie i poświęcenie wolnego czasu. Przedstawiono również plany na obecny rok. Zwracano uwagę na wyjątkowość jednostki z Ostrówka związaną
z jej położeniem, jak i wynikającymi z tego zagrożeniami, ponieważ znajduje się ona na Półwyspie Potrzymiech, zdarzały się sytuację, że miejscowość była odcięta od jedynej drogi lądowej przez wylewające wody Jeziora Gopło, przy wysokim stanie wód również przeprawa promowa jest unieruchomiona. W takiej sytuacji strażacy w nagłych sytuacjach zagrożenia muszą działać samodzielnie. Należało by więc doposażyć jednostkę w sprzęt do ratownictwa wodnego oraz sprzęt ochrony osobistej, aby zwiększyć bezpieczeństwo strażaków, zwrócił również na to uwagę Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Jacek Kaczmarek.

Zebranie było okazją do zobaczenie sprzętu jaki został wprowadzony na wyposażenia jednostki w ubiegłym roku dzięki środkom własnym Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku, środkom Gminy Kruszwica, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, darowizną od przedsiębiorców i mieszkańców sołectwa Złotowo.

Dołącz do nas
Google+