1912 rok. Wtedy to z inicjatywy właściciela majątku Stefana Wodzińskiego założona została Straż Ogniowa , która liczyła 72 członków. Powołano zarząd tej Straży w składzie :
Prezes - Stefan Wodziński
Naczelnik - Zygmunt Horoch
Zastępca Naczelnika - Zygmunt Różański
Skarbnik - Ks. Kanonik Wawrzyniec Waszak (ówczesny proboszcz)

Z inicjatywy Zarządy przy pomocy strażaków oraz społeczeństwa Służewa w 1913 roku wybudowano remizę , która niestety nie dotrwała do czasów dzisiejszych.

W 1918 roku gdy Polska odzyskała niepodległość , rozpoczął się okres wszechstronnej i intensywnej działalności straży. Straż wtedy liczyła kilkudziesięciu członków czynnych i wielu wspierających. W tym czasie straż prócz swojej podstawowej działalności przeciwdziałania skutkom kataklizmów , zajmowała się intensywnie krzewieniem patriotyzmu. W 1935 gdy umiera Marszałem Józef Piłsudzki, zorganozowano symboliczny pogrzeb Wodza. Druh Wit Rybowicz ostatni przedwojenny naczelnik został w chwili wejścia okupantów 9 września 1939 rozstrzelany w miejscowości Ujma Duża.

Powstające w tym czasie pożary zabudowań wieljskich uświadomiły władzom oraz mieszkańcom konieczność doposażenia strażaków w lepszy sprzęt. W 1921 roku zanotowano największy wówczas pożar w majątku Przybranowo. Oprócz gaszenia pożarów straż wykonywała wiele innych zadań , wykonywanuch obecnie przez różne organy m.in. przeprowadzania kontrolni przestrzegania przepisów przeciwpożarowych , sprawdzanie stanów kominów itp.

Za całokształt pracy strażaków mieszkańcy ze Służewa ufundowali sztandar i z okazji Święta Strażaka 4 maja 1932 roku przekazali go jednostce , jako wyraz uznania i symbol więzi z społeczeństwa z ideą pożarnictwa. Sztandar w czasie okupacji został zniszczony prawdopodobnie razem z szatami liturgicznymi.

Rozwój OSP przerywa wybuch II wojny światowej. Rozpoczął się trudny okres w dziejach naszego narodu. Okupant stosował bezwzględny terror , a spośród członków OSP w pierwszych dzniach wojny zginęli druhowie : Wit Rybowicz , Jan Rutkowski oraz Szeligowski. Najeźdźca rozwiązał wszystkie organizacje społeczne w tym straż ogniową. Zakazał noszenia mundurów i innych przedmiotów kultu patriotycznego w tym kultu strażackiego.

Wyzwolenie Służewa nastąpiło 22 stycznia 1945 roku (niektóre źródła podają 19 stycznia). Niedługo po tym wydarzeniu, wiosną reaktywowano dawną jednostkę. Na czele stanął ówcześny proboszcz ks. Jan Depta.

Przez wiele lat straż działała w trudnych latach stalinizmu. Dznia 4 lutego 1950 wydana została ustawa o ochronie pożarowej, której celem było podporządkowanie instytucji strażackich totalitarnemu reżimowi. Od tej chwili w działalności straży nie uczestniczyli księża.

W 50 rocznice założenia straży miejscowa ludność ufundowała sztandar. W 1962 roku latem w miejscowym parku odbyła się uroczystość przekazania sztandaru.

W tym czasie zaczyna się też kolejny etap rozwoju naszej jednostki. W latach 60-tych jednostka posiadała samochód strażacki marki Dogde oraz motopompę Leopolia.

 W 1973 roku oddano do użytku obecną remizę strażacką.

Dołącz do nas
Google+