Historia OSP Żórawina

Powojenna historia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żórawinie rozpoczyna się w 1947 roku. Z inicjatywy Pana Leona Kuriaty założono Ochotniczą Straż Pożarną, w której skład wchodzili: Władysław Kiełcz, Jan Mucha i Antoni Faściszewski. Na początku wspólnym działaniem druhów udało się wyremontować poniemiecką pompę ręczną, która została umocowana na wozie konnym p. Kuriaty. W związku z tym, iż miejscowa remiza strażacka była zburzona wskutek działań militarnych II Wojny Światowej, druh Kuriata udostępnił swój prywatny garaż na przechowywanie odzyskanego sprzętu pożarniczego.

Po upływie lat garaż został rozbudowany i zaadaptowany, jako remiza i przekazany przez właściciela na własność Ochotniczej Straży Pożarnej. Obiekt zlokalizowany przy ulicy Wrocławskiej użytkowany jest do dnia dzisiejszego. W 1955 roku na wyposażenie jednostki trafiła motopompa pożarnicza PO-3 i sprzęt ratowniczy z Powiatu Wrocławskiego.

W 1960 roku funkcję Naczelnika OSP od p. Kuriaty przejął druh Jan Lach. Pod jego dowództwem jednostka rozpoczęła brać czynny udział w ćwiczeniach oraz zawodach strażackich, imprezach kultularnych, a przedewszystkim skupiać się na niesieniu pomocy ludziom poszkodowanym przez klęski żywiołowe i inne zdarzenia na terenie gminy Żórawina i okolic. W tym okresie jednostka liczyła 20 czynnych strażaków.

W 1975 roku na podział bojowy OSP trafił samochód bojowy Star 25, który został przekazany przez Urząd Powiatowy. W chwili pozyskania wozu gaśniczego jednostka stała się mobilniejsza i dysponowanie własnym środkiem transportu pozwalało na szybsze i sprawniejsze uczestnictwo w akcjach ratowniczych.

Dołącz do nas
Google+