OSP Żórawina
My pomagamy Wam - Wy możecie pomóc nam !

My pomagamy Wam - Wy możecie pomóc nam !

Wchodząc w kolejne dni nowego roku, należy wspomnieć o działaniach podjętych przez naszą jednostkę w ubiegłym - 2013 roku. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym, krótkim podsumowaniem bardzo pracowitego dla nas roku, który zakończyliśmy przekraczając liczbę 150-interwencji.

Nasza jednostka z roku na rok podejmuje coraz większą liczbę interwencji związanych z pożarami, wypadkami i innymi miejscowymi zagrożeniami występującymi na terenie miejscowości i gminy Żórawina. W 2013 roku braliśmy udział w ponad 150 zdarzeniach, z czego 35 stanowiły pożary, 24 wypadki i kolizje drogowe, 3 alarmy fałszywe oraz stanowiące większość – 89 wyjazdów do innych miejscowych zagrożeń. Jesteśmy najczęściej dysponowaną przez Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego we Wrocławiu, jednostką OSP z terenu gminy Żórawina. Warto dodać, że statystyka za 2012 rok wynosiła łącznie 89 wyjazdów do różnego rodzaju interwencji ( o 62 mniej niż w 2013 ). Każdorazowy wyjazd strażaków do akcji to ciągła eksploatacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, który przez cały czas potrzebny jest nam do niesienia pomocy. Wzrastająca ilość wyjazdów stawia nam wyższą poprzeczkę, a zarazem świadczy o ciągle utrzymywanej gotowości bojowej jednostki i mobilności naszych strażaków, którzy poświęcają swój czas na konserwację wyposażenia i aktywne działania w lokalnym społeczeństwie.

Jeżeli chcesz dołożyć swój wkład w pomoc jednostce przy zakupie nowego sprzętu ratowniczego, możesz przekazać na nasz budżet darowiznę finansową. Zostanie ona w pełni przeznaczona na doposażenie jednostki w nowy sprzęt, który zastąpi wysłużone już wyposażenie. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Żórawina i komfort pracy strażaków. Liczy się każda złotówka. Nr rachunku bankowego: 74 9574 1028 2002 0 101 75 17 0001

Można nas wesprzeć:

- wpłacić na konto darowiznę, którą na zasadach zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, można odliczyć od dochodu do wysokości 10% dochodu (6% od osób fizycznych).

- W zamian za przekazaną darowiznę na rzecz OSP, możemy zaoferować reklamę na naszej stronie internetowej umieszczając logo firmy, linku do strony internetowej oraz umieszczając reklamę(baner firmy) na imprezach.

Chętnych, chcących lepiej poznać jednostkę OSP w Żórawinie zapraszamy na stronę:

WWW.OSPZORAWINA.EU

Dołącz do nas
Google+