OSP Żórawina
22.02.2015 - zakończenie kursu KPP

22.02.2015 - zakończenie kursu KPP

Dnia 22 lutego 2015 roku zakończył się kurs Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej, w którym uczestniczyło łącznie 17 druhów z jednostek OSP Żórawina i Rzeplin.

W trakcie kursu słuchacze mieli możliwość zapoznać się z procedurami, a także parametrami i objawami, które występują w szczególnych grupach osób poszkodowanych. Dodatkowo w trakcie kilkudniowego kursu odbywały się ćwiczenia praktyczne, które przybliżyły strażakom wykonywanie między innymi takich czynności jak: obsługa Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego, zakładanie rurek ustno-gardłowych i masek krtaniowych, prowadzenie tlenoterapii czy sposoby ewakuacji poszkodowanego za pomocą deski ortopedycznej. Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym, który składał się z 30 pytań oraz egzaminem praktycznym, gdzie strażacy mieli za zadanie przeprowadzić w trzyosobowym zespole działania mające na celu udzielenie KPP z wykorzystaniem sprzętu ratownictwa medycznego w symulowanych sytuacjach.

Kurs z wynikiem pozytywnym ukończyli wszyscy jego uczestnicy ( w tym 4 recertyfikacje ). Mamy nadzieje, iż zdobyta wiedza i umiejętności ratowania ludzkiego życia i zdrowia jak najrzadziej będą wykorzystywane w codziennym życiu i przy działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Dołącz do nas
Google+