OSP Ujazd Górny
OSP Ujazd Górny w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym

OSP Ujazd Górny w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym

W sobotę 8 lutego 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Ujeździe Górnym odbyło się spotkanie sprawozdawcze stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe Górnym, w którym uczestniczyli: Wójt Gminy Udanin Teresa Olkiewicz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Środzie Śląskiej druh Czesław Dudziński, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Udaninie druh Marek Mytych, Zastępca Komendanta PSP w Środzie Śląskiej Marek Wawrejko, a także członkowie jednostki.


Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności za rok 2013, a także omówiono plany na rok 2014.
W dalszej części spotkania Zastępca Komendanta PSP Marek Wawrejko wręczył Prezesowi OSP Lesławowi Wasylów decyzję Komendanta Głównego PSP Wiesława Leśniakiewicza o włączeniu jednostki OSP Ujazd Górny do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka ta na KSRG postawiła 5 lat temu i wszystkie działania ukierunkowane były w tym celu. Dzięki zaangażowaniu Prezesa i druhów wszelkie wymagania zostały spełnione, co zaowocowało włączeniem Ochotniczej Straży Pożarnej do w/w systemu.
Pani Wójt pogratulowała Prezesowi i wszystkim członkom jednostki takiego wyróżnienia, a także życzyła satysfakcji i zadowolenia z działalności w szeregach ochotniczego pożarnictwa.

Dołącz do nas
Google+