OSP Udanin
Szkolenie z zakresu zarządzania stresem oraz organizacji i udzielania wsparcia psychologicznego

Szkolenie z zakresu zarządzania stresem oraz organizacji i udzielania wsparcia psychologicznego

W dniach 24-25.05.2014 r. w świetlicy wiejskiej w Jarosławiu miały miejsce zajęcia z zakresu zarządzania stresem oraz organizacji i udzielania wsparcia psychologicznego. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z zagadnieniem stresu, jego wpływem na organizm i psychikę ludzką.


W czasie zajęć przeprowadzono debriefing psychologiczny , czyli metodę pozwalającą w dość szybki sposób zredukować efekty stresu pourazowego u osób, które były świadkiem sytuacji traumatycznej. Uczestnicy podczas pracy warsztatowej opracowali zasady udzielania wsparcia psychologicznego osobom uczestniczącym w działaniach ratunkowych dotyczące : poczucia bezpieczeństwa własnego oraz innych uczestników, kontaktu z osobą poszkodowaną w stanie odrętwienia czy też pobudzenia, udzielania wsparcia na każdym etapie działań ratowniczych.

Zajęcia zrealizowane w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Edukacja OSP z terenu Gminy Udanin = wiedza i bezpieczeństwo mieszkańców”
w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

Dołącz do nas
Google+