OSP Udanin
W OSP NIE MA KOMU PROWADZIĆ SAMOCHODÓW

W OSP NIE MA KOMU PROWADZIĆ SAMOCHODÓW

Między innymi o problemie braku kierowców i możliwości sfinansowania kursu prawa jazdy dla strażaków mówiono na spotkaniu OSP Udanin na początku lutego.

1 lutego2014 roku w świetlicy wiejskiej odbyło się zebranie sprawozdawcze stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Udaninie. Podsumowano rok sprawozdawczy, w którym oprócz spraw bieżących strażacy na prośbę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie, wspólnie z Dziewczęcą Młodzieżową Drużyną Pożarniczą przy OSP Udanin, zorganizowali pokaz i ćwiczenia z pierwszej pomocy. Wspólnie z Sołtysem i Radą Sołecką, Wójtem Gminy Udanin, Zespołem Cicha Woda oraz zespołem muzycznym REMO zorganizowana została zabawa charytatywna, z której całkowity dochód został przekazany na konto Pani Ani Kwas, żony tragicznie zmarłego Mirosława, jednocześnie kolegi strażaka.
Ze spraw bieżących poruszony został problem braku kierowców posiadających uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Przewodniczący zebrania dh. Adam Horoszczak omówił problem informując, że w OSP Udanin jest obecnie pięciu kierowców posiadających uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, z których trzech pracuje zawodowo jako kierowcy w transporcie międzynarodowym, jedna osoba jest na rocznym kontrakcie za granicą. Pozostaje jeden z kierowców, który pracuje zawodowo w systemie zmianowym. Jednostka z Gościsławia posiada jednego kierowcę, który ze względu na swoją pracę zawodową jest nieobecny w ciągu tygodnia. Jednostka z Ujazdu Górnego posiada dwóch kierowców z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, którzy również ze względu na swoją pracę zawodową nie są w stanie zapewnić dwudziestoczterogodzinnej gotowości, co potwierdził obecny na zebraniu Komendant Gminny, jednocześnie Prezes OSP Ujazd Górny. Dodał również, że istnieje możliwość sfinansowania kosztów uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów kat. „C” z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej. Na co Naczelnik OSP Udanin dh. Marcin Olkiewicz stwierdził, że nikt nie będzie w obecnych, trudnych czasach rezygnował z pracy, aby otrzymać statut bezrobotnego. Głos w tej sprawie zabrała również Wójt Gminy Udanin, która stwierdziła, iż gminy nie mogą pokrywać kursów i szkoleń osobom prywatnym, oraz zapewniła, że w przypadku kiedy Zarząd OSP Udanin pozyska większą część kwoty niezbędnej do sfinansowania kosztów prawa jazdy kat „C”, jest w stanie dofinansować szkolenie ze środków prywatnych.
- Problem braku kierowców z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych nie jest tylko problemem strażaków z Udanina, czy z innych jednostek z terenu Gminy Udanin. Jest to problem wszystkich mieszkańców naszej gminy - mówi dh. Adam Horoszczak. - Pomimo coraz to lepszego sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych, coraz to lepszego wyszkolenia pożarniczego, które są bezpłatnie organizowane przez Państwową Straż Pożarną, brak jednego ogniwa, tj. kierowcy może całą akcję ratunkową skazać na niepowodzenie – dodaje.
- Apelujemy do osób prywatnych i instytucji, które widzą wielkość problemu, aby w miarę swoich możliwości pomogły w uzyskaniu uprawnień do prowadzenia pojazdów kat. „C” druhom z OSP Udanin, a przez to w dużym stopniu poprawiły poziom bezpieczeństwa gminy – mówi Prezes Stowarzyszenia OSP Udanin Monika Piechowicz. - W celu dokonywania wpłat podajemy numer konta OSP Udanin: 80-9589-0003-0396-2457-2000-0010 z dopiskiem „Poprawa gotowości bojowej OSP Udanin-uprawnienia do prowadzenia pojazdów pożarniczych”.

Dołącz do nas
Google+