OSP Udanin
Nowe władze Ochotniczej Straży Pożarnej w Udaninie

Nowe władze Ochotniczej Straży Pożarnej w Udaninie

Początek roku to okres zebrań sprawozdawczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dlatego 1 lutego BR. w świetlicy wiejskiej w Udaninie odbyło się spotkanie sprawozdawcze stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Udaninie.

W zebraniu uczestniczyli: Wójt Gminy Udanin Teresa Olkiewicz, przedstawiciel PSP w Środzie Śląskiej Marek Wawrejko, Komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Udaninie Lesław Wasylów, Radna Gminy Udanin Małgorzata Dopart, Radny Marcin Malinowski, Radny, a zarazem Sołtys wsi Udanin Krzysztof Urbańczyk, druhowie z jednostki OSP w Udaninie oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt z Udanina.

Celem spotkania było omówienie pracy OSP w roku 2013 oraz przedstawienie założeń na rok 2014. Na zebraniu zostało przedstawione sprawozdanie z działalności OSP za rok 2013 oraz plan działalności OSP na rok 2014.

Dotychczasowy Prezes OSP Adam Horoszczak w związku z wykonywaniem pracy zawodowej złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji oraz członkowstwa w Zarządzie Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Udaninie. W związku z tym, członkowie OSP wybrali nowego prezesa, którym została druhna Monika Piechowicz. Przedstawicielem jednostki w Zarządzie Oddziału Gminnego Związku OSP RP został druh Łukasz Dobrowolski. Na Sekretarza OSP w Udaninie wybrano druha Adama Horoszczaka. Ponadto wybrano dwóch druhów do zajmowania się gospodarką paliwową Piotra Dobrowolskiego i Roberta Wereszczyńskiego, a także dwóch kierowców konserwatorów druha Mariusza Lejbę i druha Łukasza Dobrowolskiego.

Pani Wójt podziękowała dotychczasowemu Prezesowi OSP Adamowi Horoszczakowi za pełnienie tej funkcji od 2006 roku oraz za trud związany z niesieniem pomocy osobom potrzebującym. Pogratulowała również wyboru nowemu Prezesowi Monice Piechowicz wyrażając nadzieję na owocną współpracę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie naszej gminy.

Dołącz do nas
Google+