OSP Udanin
Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO

Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO

Nasza jednostka OSP Udanin w dniu 30.10.2020 r., odebrała od firmy MOTO TRUCK Sp. z o.o. z Kielc nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO EUROCARGO FF150EW z napędem 4x4. Uroczyste przywitanie samochodu rozpoczęło się w miejscowości Gościsław. Przy asyście jednostek OSP z terenu Gminy Udanin oraz OSP z Jaroszowa odbył się zgodnie z tradycją, honorowy przejazd przez miejscowości z terenu gminy Udanin, gdzie działają lokalne jednostki OSP.

Około godziny 21:00 samochód wraz z asystą honorową samochodów pożarniczych zawitał w miejscowości Udanin, został uroczyście przywitany przy akompaniamencie syreny alarmowej OSP, sygnałów sygnalizacyjno-ostrzegawczych akustycznych i świetlnych samochodów pożarniczych OSP, a także na tą okoliczność przygotowanych środków pirotechnicznych. Na zakończenie uroczystego przywitania uczestnicy uroczystości oraz mieszkańcy miejscowości Udanin mogli podziwiać pokaz fajerwerków, który uświetnił ten jakże doniosły dzień w życiu jednostki OSP Udanin.

Zakup fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego przeznaczenia służącego ochronie środowiska - średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Udaninie to koszt 768 750,00zł.

Zakup został sfinansowany z następujących źródeł dotacji celowej:

1. Dofinasowanie ze środków NFOŚiGW / WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Cześć 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych:” pod nazwą zadania: Zakup specjalistycznego sprzętu w akcjach ratowniczych – średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Udanin” w kwocie 380 000,00 zł.

2. Przyznanego dofinansowania przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej ze środków finansowych pochodzących z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazanych przez zakłady ubezpieczeń na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej w kwocie 180 000,00 zł.

3. Dotacji celowej Gminy Udanin na zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Udanin, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy Udanin w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków w kwocie 208 750,00 zł.

Kilka słów o samochodzie:

Średni samochodu ratowniczo-gaśniczego uterenowiony z napędem 4x4. Pojazd fabrycznie nowy, wyposażony urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze akustyczne i świetlne w dwustopniową autopompę wodną do podawania środków gaśniczych o wydajności 2960 dm3/min i 470 dm3/min, zbiornik wody o pojemności 3 tys. litrów wody, zbiornik na środek pianotwórczy 300 l. Samochód wyposażony w linię szybkiego natarcia o dł. węża 60 m na zwijadle, działko wodnopianowe o wydajności 1600dm³/min, wyciągarkę elektryczną o uciągu 18000 lbs i linie 12mm x 28m.

Samochód został doposażony w podstawowy sprzęt i armaturę mającą na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, ratownictwo, ratownictwo chemiczne, ratownictwo ekologiczne, ratownictwo medyczne i wprowadzony do podziału bojowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śl.

W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować za okazaną pomoc i wsparcie przy uzyskaniu środków finansowych na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego między innymi: NFOŚiGW / WFOŚiGW we Wrocławiu, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Wójtowi Gminy Udanin Wojciechowi Płaziukowi oraz wszystkim osobą zaangażowanych w pomoc przy realizacji zadania na poziomie składania wniosków, wyboru oferenta oraz rozliczania przyznanych dotacji.

Ze strażackim pozdrowieniem

Prezes Zarządu OSP Udanin
Tadeusz Brzozowski

Czytaj więcej:

http://www.echosredzkie.pl/wiadomosc/37769,nowy-woz-ratowniczo-gasniczy-juz-w-jednostce-osp-udanin-foto-wideo

Dołącz do nas
Google+