OSP Udanin
Przekazanie zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Udanin

Przekazanie zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Udanin

Dnia 20 października 2015 r. w Jarostowie podczas oficjalnego odbioru drogi powiatowej nr 2020D, który zakończył największą inwestycję w gminie, miało miejsce przekazanie torby PSP R-1 dla OSP Udanin.

Na ręce Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Udaninie  Piotra Dobrowolskiego przez Wicewojewodę Dolnośląską Panią Joannę Bronowicką, przy udziale przedstawiciela Placówki Terenowej KRUS w Środzie Śląskiej, Pana Dariusza Lasz, zestawu ratownictwa medycznego, który został ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego O/R we Wrocławiu na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego a Prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sprawie wdrażania ratownictwa przedlekarskiego w rejonach wiejskich.

Dołącz do nas
Google+