OSP Udanin
Zabezpieczenie biegów w ramach akcji "POLSKA BIEGA" 2015

Zabezpieczenie biegów w ramach akcji "POLSKA BIEGA" 2015

19 maja 2015 r.odbyły się w Udaninie biegi w ramach ogólnopolskiej akcji „POLSKA BIEGA”, zorganizowane przez Gminę Udanin i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Udaninie. Celem imprezy sportowej było upowszechnianie różnych form aktywności ruchowej i prezentowanie wzorców spędzania czasu wolnego, popularyzacja biegów krótko- i długo- dystansowych oraz zaangażowanie społeczności Gminy Udanin w krzewienie i propagowanie sportu, a także kultury fizycznej.

   Na początku spotkania wszystkich przybyłych uczestników przywitała Wójt Gminy Udanin Pani Teresa Olkiewicz oraz życzyła im by zwyciężyli najlepsi. W ramach tegorocznej akcji biegi odbyły się zależnie od wieku na dystansach: 100m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m oraz 1200m, przy czym na krótszych dystansach biegali uczniowie szkoły podstawowej, następnie młodzież z gimnazjum oraz dorośli. Ogółem uczestniczyło 133 biegaczy. Warto podkreślić, że na zawody przybyło także wielu kibiców.

   Po zakończeniu biegów okolicznościowe medale, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Udanin zwycięzcom wręczyła Dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pani Bożena Basa. Ponadto dyplomem i nagrodą rzeczową wyróżniona została najmłodsza uczestniczka biegów Michalina Ferenc, a także Karol Kulpiński i Jakub Ogórek. Za zaangażowanie i promowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc w organizacji Akcji POLSKA BIEGA dyplomy uznania otrzymali również nauczyciele wychowania fizycznego Pani Monika Cieślicka, Pan Krzysztof Fica i Pan Marcin Filończyk oraz członkowie jednostki OSP Udanin, którzy zabezpieczali biegi.

Fot. Weronika Wereszczyńska, Gmina Udanin

Dołącz do nas
Google+