OSP Udanin
Nowe władze Ochotniczej Straży Pożarnej w Udaninie

Nowe władze Ochotniczej Straży Pożarnej w Udaninie

W sobotę 14 lutego 2015 roku w świetlicy wiejskiej w Udaninie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Udaninie. Sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2014, a także plany i założenia na rok bieżący przedstawił druh Marcin Olkiewicz. Ponadto poruszono wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem tej jednostki.

   W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Udanin Teresa Olkiewicz, st. asp. z Sekcji Szkoleniowej PSP w Środzie Śląskiej Tadeusz Brzozowski, Radny, a zarazem Sołtys wsi Udanin Krzysztof Urbańczyk, Prezes OSP w Pichorowicach druh Mateusz Miozga, a także druhowie z jednostki OSP w Udaninie.


    Podczas zebrania dotychczasowy Prezes OSP druhna Monika Piechowicz złożyła rezygnację z pełnienia tej funkcji. W związku z tym, członkowie jednostki przeprowadzili wybory i wybrali nowy Zarząd OSP w Udaninie w następującym składzie:


1. Prezes- druh Piotr Dobrowolski
2. Naczelnik- druh Marcin Olkiewicz
3. Zastępca Naczelnika- druh Jacek Skalski
4. Skarbnik- druh Mariusz Lejba
5. Sekretarz- druh Grzegorz Korgól
6. Gospodarz- druh Robert Wereszczyński
7. Kronikarz- druhna Weronika Wereszczyńska


Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Przewodniczący- druh Matusz Wojtowicz
2. Zastępca- druh Karol Smoleń
3. Członek- druh Dawid Lejba


   Pani Wójt zabierając głos podziękowała dotychczasowemu Prezesowi OSP Monice Piechowicz za współpracę, a także za zaangażowanie w realizację zadań statutowych jednostki. Pogratulowała również wyboru nowemu Prezesowi Piotrowi Dobrowolskiemu, a także wyraziła nadzieję na owocną współpracę w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie naszej gminy.

 

Dołącz do nas
Google+