OSP Malczyce
Recertyfikacja KPP

Recertyfikacja KPP

W dniach 1-2 marca 2014 roku czterech członków OSP Malczyce odbyło szkolenie w ramach recertyfikacji kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym "STRAŻAK" w Turawie koło Opola. Druhowie bez żadnych problemów zaliczyli pozytywnie szkolenie a dzięki temu pozyskali zaświadczenia o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu Ratownika.

Dołącz do nas
Google+