OSP Krzywa

Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2014

Dnia 14.02.2015 roku odbyło się Walne Zebranie członków OSP. Na zebraniu przedstawiono zeszłoroczne zestawienia dotyczące działalności, jak również omówiono plany działania na kolejny rok. Nie nastąpiły żadne zmiany w składzie zarządu.

Nasza jednostka w roku 2014 uczestniczyła 49 razy w akcjach ratowniczych w tym:

- w gaszeniu pożarów 10 razy

- w likwidacji miejscowych zagrożeń 34 razy

- fałszywe alarmy 1 raz 

- zabezpieczenie miasta i gminy 1 raz 

- zabezpieczenie imprez masowych 3 razy

Dołącz do nas
Google+