OSP Czerna
Walne Zebranie OSP Czerna oraz przekazanie auta pożarniczego.

Walne Zebranie OSP Czerna oraz przekazanie auta pożarniczego.

W ubiegłą niedzielę 09.03.2014r.w Czernej odbyło się uroczyste przekazanie wozu pożarniczego marki RENAULT G270.

Wcześniej odbyło się coroczne zebranie walne podsumowujące rok 2013, na którym Zarząd OSP otrzymał absolutorium na kolejny rok. Jednak najważniejszą częścią dnia było oficjalne przekazanie wozu strażackiego. Na uroczystość przekazania pojazdu Strażacy zaprosili Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Wilhelma Tomczuka, Skarbnika Gminy Irenę Johna-Rudko, Księdza Dziekana Franciszka Modrzyńskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu Brygadiera Grzegorza Kocona, Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Bożęckiego, Prezesa Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Józefa Katę, Komendanta Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Mirosława Szutra, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej Joannę Mierzwę. W przekazaniu uczestniczyły również poczty sztandarowe z Ochotniczej Straży Pożarnej z Nowogrodźca, Gierałtowa, Gościszowa, Wykrot oraz przedstawiciele Straży Pożarnej z Crosta, Bolkowa oraz licznie przybyli Mieszkańcy wsi Czerna.
Wydarzenie to było bardzo ważne nie tylko dla czynnych strażaków, ale i dla całej naszej społeczności. A nawet można było zauważyć łezkę wzruszenia w oku u honorowych strażaków, którzy z radością doczekali się wymiany wozu na nowszy. Samochód ten na pewno podniesie sprawność i efektowność naszych wyjazdów. Dlatego też jesteśmy bardzo wdzięczni Gminie Nowogrodziec a w szczególności Burmistrzowi Nowogrodzca za jego zakup oraz przekazanie. Dziękujemy również Radnym Rady Miejskiej, pracownikom Urzędu Miejskiego oraz Sołtysowi Sołectwa Czerna Józefowi Potyszka.
Oficjalnego przekazania kluczyków dokonał burmistrz Nowogrodźca Robert Relich na ręce Naczelnika OSP Czerna Tomasza Majowskiego, który obiecał, że dołoży wszelkich starań, aby ten samochód był sprawny i służył naszej lokalnej społeczności. Odbyło się też tradycyjne poświęcenie samochodu przez księdza proboszcza Franciszka Modrzyńskiego.
Dzień ten na pewno zapadnie nam wszystkim w pamięć, jako owocujący w nowe możliwości naszej jednostki.

Dołącz do nas
Google+