IX Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2013

IX Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2013

IX Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2013, której organizatorami są Targi Kielce oraz Fundacja Edukacja i Technika ratownictwa EDURA po raz czwarty odbędzie się w Kielcach od 12 do 14 czerwca 2013 roku.

   EDURA to specjalistyczna wystawa podczas której prezentowane są urządzenia, sprzęt i technologie dla służb ratowniczych oraz ochrony przeciwpożarowej obiektów. Wystawa została zorganizowana po raz pierwszy w czerwcu 2001 roku na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, z inicjatywy Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa W wystawie uczestniczyły 62 firmy krajowe i zagraniczne. W drugiej Wystawie EDURA 2002 w roku 2002 uczestniczyło 111 firm z kraju i z zagranicy. Trzecia edycja Wystawy - EDURA 2003 zgomadziła 126 wystawców, a kolejna czwarta, która odbyła się w 2004 roku - 131. Piąta edycja Wystawy EDURA odbyła się w 2006 r. i zgromadziła na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie 142 firmy. Od roku 2008 Wystawa jest organizowana w Kielcach na terenach wystawowych firmy Targi Kielce. W roku 2008 wzieło w niej udział 142 wystaców. Wystawa EDURA 2009 to 116 wystawców. W roku 2011 w naszej wystawie udział wzieły 152 firmy.

IX edycja międzynarodowej Wystawy EDURA-2013 odbędzie się
w dniach 12 - 14 czerwca 2013 r.
Miejscem Wystawy będą tereny wystawowe firmy Targi Kielce.

  Patronat Honorowy nad Wystawą sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych, a organizowana jest we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

   Celem wystaw EDURA jest prezentowanie przedstawicielom władz państwowych, samorządowych, gospodarczych oraz środowisku pożarniczemu najnowszych osiągnięć techniki stosowanej do zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów, ratownictwa i likwidacji skutków klęsk żywiołowych. Podczas wystaw odbywają się równolegle konferencje, szkolenia i sympozja. Organizowanie wystawy na terenie firmy TARGI KIELCE stwarza możliwość zaprezentowania sprzętu i środków w praktycznym działaniu na poligonie, który jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie terenów wystawowych - z zastosowaniem środków gaśniczych włącznie. W ramach wystawy przeprowadzany jest konkurs na najlepsze wystawiane wyroby przeznaczone do stosowania w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w pięciu kategoriach:

  1. pojazdy pożarnicze- gaśnicze,
  2. pojazdy pożarnicze - specjalne,
  3. ochrona i uzbrojenie osobiste strażaka ,
  4. sprzęt gaśniczy, ratowniczy i wspomagający akcje,
  5. środki ochrony ludności i zabezpieczenia mienia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Targi Kielce.

 

Dołącz do nas
Google+