OSP Nawojowa Góra - Już wie JAK !

OSP Nawojowa Góra - Już wie JAK !

Chcielibyśmy zaprezentować Jednostkę, która w wyjątkowo skuteczny sposób wykorzystała swoją obecność na portalu Strefa Druha. Dzięki możliwościom jakie dał im portal, Jednostka pozyskuje każdego tygodnia wielu sponsorów, a co za tym idzie dużo nowego sprzętu. Informacje o tym umieszcza na swojej stronie będącej częścią STREFY DRUHA.

       Nawojowa Góra to miejscowość licząca około 2000 mieszkańców, położona w gminie Krzeszowice, powiat krakowski, województwo Małopolskie. Miejscowość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 79, więc każdy podróżujący na trasie Kraków – Katowice na pewno skojarzy tę nazwę. To cicha i malownicza miejscowość. Można by rzec, wiele takich w naszym kraju. Jednak w samym centrum miejscowości, przy głównej ulicy Nawoja, przecinającej Nawojową Górę w linii północ-południe, znajduje się przedwojenny, wzniesiony z cegły budynek, który na pewno wzbudzi zainteresowanie użytkowników tego portalu. Cechami charakterystycznymi tego budynku są na pewno czerwone drzwi garażowe, syrena alarmowa na dachu, czy w końcu tablica „Ochotnicza Straż Pożarna w Nawojowej Górze”.

        Remiza strażacka mieści się tutaj od prawie ćwierć wieku, gdyż w roku 1989 strażacy z Nawojowej Góry zakupili ten budynek z własnych środków i w krótkim czasie zaadaptowali dotychczasowy dom mieszkalny do swoich potrzeb. Ale zakup remizy nie oznacza, że straż w Nawojowej Górze dopiero wtedy rozpoczynała swoją działalność. Jednostka z Nawojowej Góry jest bowiem jedną z najstarszych jednostek ochrony przeciwpożarowej w powiecie krakowskim. Początek jej istnienia datuje się na rok 1885, gdy ówczesne władze powiatowe w Chrzanowie przekazały Gminie Nawojowa Góra sprzęt pożarniczy w postaci sikawki ręcznej oraz innych przedmiotów do zbiorowego gaszenia pożarów. Formalne udokumentowanie i zawiązanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawojowej Górze datuje się na dzień 26.07.1909r., gdy do Cesarsko Królewskiego Starostwa w Chrzanowie zostało wysłane pismo informujące o powstaniu takiego podmiotu przy kółku rolniczym w Nawojowej Górze. Naczelnikiem korpusu został mianowany Józef Grela, a zastępcą naczelnika Antoni Kuczara.

     Wartym odnotowania jest fakt, że Prezesem OSP Nawojowa Góra był od roku 1911 Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, rektor tej uczelni w latach 1904-1909, fizjolog i współtwórca endokrynologii, Napoleon Nikodem Cybulski.

        W latach 30-tych XX wieku wybudowano na terenie obecnej działki nr 964 pierwszą w dziejach remizę strażacką. Budynek, początkowo drewniany, obecnie murowany, służył strażakom z Nawojowej Góry do roku 1989, kiedy to zakupiono wspomniany wyżej budynek mieszkalny, służący za remizę po dziś dzień. Obecnie budynek pierwotnej remizy znajduje się również pod opieką druhów z Nawojowej Góry i służy do przechowywania sprzętu gospodarczego. Mieści się on przy ulicy Nawoja, przy skrzyżowaniu z ulicą Krótką.

          Przejdźmy jednak do obecnych dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawojowej Górze. Jednostka liczy obecnie 35 członków czynnych, 6 członków honorowych , 8 członków męskiej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i 2 członkinie żeńskiej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Obecny Zarząd OSP, wybrany przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w lutym 2011r. przedstawia się następująco: Sobczyk Wacław – Prezes OSP, Kulczycki Józef – Wiceprezes, Naczelnik OSP, Nawała Sylwester – Wiceprezes, Zastępca Naczelnika OSP, Wójcik Jan Kanty – Kronikarz OSP, Gędłek Krzysztof – Skarbnik, Kozioł Janusz – Sekretarz, Karcz Józef – Gospodarz OSP. Komisja Rewizyjna: Kisielak Łukasz – Przewodniczący KR, Kozioł Kamil i Matysik Dominik – Członkowie KR. Do największych osiągnięć Zarządu, a tym samym całej jednostki, należy zaliczyć dobudowanie boksu garażowego do budynku remizy, całkowitą wymianę poszycia dachowego, a w ostatnim czasie modernizację instalacji centralnego ogrzewania i montaż pieca gazowego. Większość inwestycji została zrealizowana w całości ze środków własnych OSP.

         Ważnym momentem w ostatnich latach jest pozyskanie wozu bojowego, w którym duże zasługi miał druh Jan Kanty Wójcik. Star 266 GBA 2,5/16 służy w tej jednostce od roku 2002 po dzień dzisiejszy.

       Jak wiadomo, „w młodości siła”. Na tym haśle opiera się geneza największego rozwoju jednostki w ostatnich latach. OSP Nawojowa Góra to świetny przykład umiejętnego połączenia młodzieńczej fantazji nowych członków z doświadczeniem i rutyną starszych. Większość członków OSP to ludzie młodzi, zaczynający swoją przygodę ze strażą pożarną, jak nietrudno się domyślić, od zawodów sportowo-pożarniczych. Następnie, zarażeni bakcylem społecznej działalności ochotniczych straży pożarnych, wstępowali oni w szeregi tej jednostki. Taki nurt utrzymuje się od obecnych dwudziestojednolatków, strażaków z rocznika ’92. Młodzi członkowie wykazują się pomysłowością, szukają rozwiązań wśród innych jednostek i w Internecie. Na porządku dziennym są w tutejszej remizie spotkania na zasadzie „burzy mózgów”, polegające na rzucaniu haseł-pomysłów i dyskutowaniu nad nimi. Następnie pomysły są przedstawiane Zarządowi OSP, który wydaje decyzje wiążące.

 

         Tym oto, sprawdzonym już sposobem, jednostka pozyskuje w ostatnim okresie coraz więcej sprzętu i partnerów. W tym miejscu wartym odnotowania jest założenie strony internetowej jednostki na portalu Strefa Druha. Początkowo miała ona służyć przede wszystkim Członkom OSP w celu lepszej komunikacji wewnątrz jednostki. Z czasem jednak głównym celem strony stało się propagowanie jednostki wśród lokalnej społeczności, a dzisiaj strona OSP Nawojowa Góra na „Strefie Druha” to wizytówka jednostki.

 

      Skoro już mowa o pozyskiwaniu sprzętu przez strażaków z Nawojowej Góry, to aby zobaczyć, jak ten proceder sprawnie u nich przebiega wystarczy zaglądnąć na wyżej wymienioną stronę. Masa reklam sponsorów i artykułów informujących o kolejnych przesyłkach od nich najlepiej obrazuje, jak odpowiednia „reklama” jednostki pomaga jej nawiązywać współpracę z innymi podmiotami.

        Na zakończenie, pora na kilka słów o planach i dalszych działaniach druhów z Nawojowej Góry. W obecnej chwili w toku jest kompletowanie dokumentacji do rozpoczęcia inwestycji pn. „Zakup materiałów niezbędnych do wykonania elewacji budynku remizy OSP Nawojowa Góra”, na którą jednostka pozyskała 50% dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Projekt nie obejmuje tzw. „robocizny”, gdyż wszystkie prace strażacy chcą wykonać we własnym zakresie. Jednocześnie, w ramach projektu „Małopolskie Remizy 2013”, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zostaną wymienione drzwi wewnętrzne w remizie, co dopełni wygląd wyremontowanych do tej pory kuchni/dyżurki i Sali Pamięci. Nieustannie strażacy starają się również nawiązać współpracę z różnymi firmami, w ten sposób pozyskując sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

       Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia profilu jednostki na Strefie Druha:


OSP NAWOJOWA GÓRA

Dołącz do nas
Google+