Prośba o pomoc dla syna strażaka

Prośba o pomoc dla syna strażaka

Nasz syn Mikołaj jest dzieckiem niezwykłym. Niezwykłym gdyż zdiagnozowano u niego autyzm. Miał niespełna cztery lata kiedy udaliśmy się z nim na pierwszą konsultację do Ambulatorium Terapii Behawioralnej w Krakowie.

  Tam natychmiast został objęty programem pracy behawioralnej. Od tego momentu nie ma dnia, w którym nasz syn nie korzystałby z terapii. Diagnozę potwierdzaliśmy w wielu innych ośrodkach takich jak: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie logopedyczne, poradnie dla osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju. 

  Mikołaj od 2009 roku objęty jest pomocą pedagoga, logopedy, psychologa, olinofrenopedagoga, psychiatry, neurologa, alergologa, terapeuty integracji sensorycznej.

  Postępy jakie poczynił nasz 10-letni dziś syn są ogromne. Rozwinięta została koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja słuchowa, naśladownictwo, motoryka mała i duża. Nastąpił znaczny rozwój w sferze poznawczej oraz samodzielności. Dzięki licznym i ciężko wypracowanym godzinom terapii Mikołaj uczęszcza do drugiej klasy szkoły podstawowej, jednak nadal wymaga pomocy nauczyciela wspomagającego. Nadal zmagamy się z rozwojem w sferze komunikacji i rozwojem społecznym. Na bieżąco staramy się wyrównywać braki jakie pojawiają się w trakcie jego edukacji, dzięki codziennym dodatkowym zajęciom z logopedą, olinofrenopedagogiem i terapeutą integracji sensorycznej.

  Zajęć i pracy jest jeszcze przed nami bardzo dużo, jednak nie brak nam sił i motywacji do dalszej walki o przyszłość naszego jedynego dziecka. Jedyne czego się obawiamy na dzień dzisiejszy to brak środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z jego dalszą rehabilitacją. Brak dalszej terapii uniemożliwi mu rozwój i dalsze usamodzielnianie w życiu dorosłym. Dla tego prosimy Państwa o przekazanie 1% swojego podatku na konto Fundacji „SŁONECZKO” NR. KRS 0000186434 Cel szczegółowy „MIKOŁAJ SPERA”. Darowizny można przekazywać również na konto Fundacji SŁONECZKO

89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 Numer subkonta 590/S

Dzięki zgromadzonym środkom nasz syn będzie mógł się dalej rozwijać.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie.
Rodzice Mikołaj

Dołącz do nas
Google+