Pozyskaj fundusze i realizuj cele swojej jednostki OSP

Pozyskaj fundusze i realizuj cele swojej jednostki OSP

Zarejestruj swoją jednostkę OSP już dziś i wykorzystując nowe narzędzie dla użytkowników portalu zwiększ jej zdolności finansowe. Jednocześnie posiadaj profesjonalną stronę internetową i udostępniaj informacje o członkach, posiadanym sprzęcie, interwencjach oraz wydarzeniach na portalu o zasięgu ogólnokrajowym, docierającym do dziesiątek tysięcy odbiorców

 

     Od dzisiaj każda zarejestrowana jednostka OSP ma możliwość umieszczania na swoim profilu reklam sponsorów i osiągania z tego tytułu przychodów na realizację celów statutowych.

    Zdecydowaliśmy się na ten krok, ponieważ naszym zdaniem Ochotnicze Straże Pożarne stają się coraz bardziej profesjonalne i odgrywają coraz większą w rolę w ochronie przeciwpożarowej. Świadczyć może o tym chociażby sprzęt, jaki co roku trafia w posiadanie (na wyposażenie) OSP. Doszliśmy do wniosku, że oddanie w ręce użytkowników narzędzia umożliwiającego pozyskanie pięniędzy, będzie kolejnym sposobem na to, aby umożliwić jeszcze efektywniejszą realizację misji Ochotniczych Straży Pożarnych.

  Świadczone usługi reklamowe przez jednostki OSP mogą być czymś więcej niż linki sponsorowane na profilu. Zwracamy uwagę na fakt, iż portal ma zasięg ogólnokrajowy, a jego specyfika pozwala na właściwy dobór potencjalnych klientów.

    Strefa Druha nie pobiera żadnych opłat za umieszczanie reklam na profilu użytkowników i wszelkie negocjacje ceny, docelowej liczby wyświetleń oraz terminów ważności kampanii reklamowej są w gestii jednostek OSP. 

Dołącz do nas
Google+