Dzień Strażaka w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Dzień Strażaka w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

W dniu 24 maja 2013 r obchodzono Dzień Strażaka w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Jednym z ważniejszych wydarzeń w tym dniu było otwarciem nowej wystawy „Samochody strażackie w miniaturze” przedstawiającej kolekcję samochodów pożarniczych ze zbiorów pasjonata pożarnictwa, Marka Pisarka.

W pierwszej części obchodów odznaczono medalami i dyplomami pracowników Muzeum, następnie były przemówienia jako pierwszy wygłosił dyrektor CMP st. bryg. mgr inż. Włodzimierz Bareła. W wystąpieniu przedstawił krótki rys historyczny placówki, zaakcentował również fakt wzrostu frekwencji, która w minionym roku osiągnęła ponad 30 tys. Imprezę uhonorowała obecnością gen. bryg. Zbigniew Meres – senator RP i zarazem wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Słowa uznania i podziękowania za współpracę pomiędzy miastem a CMP wyraził wiceprezydent Mysłowic – Grzegorz Brzoska. Następnie głos zabrała pani Sylwia Komraus – dyrektor mysłowickiego MOPS, która wyraziła wdzięczność CMP za pomoc w organizacji imprez dla osób potrzebujących.
Uwieńczeniem obchodów było otwarcie wystawy która potrwa do końca 2013 r.
Przecięcia wstęgi dokonali gen. bryg. Zbigniew Meres, Grzegorz Brzoska i autor ekspozycji – Marek Pisarek, który opowiadał zgromadzonym gościom o swoich eksponatach.
Na wystawie możemy zobaczyć ok. 200 modeli. Większość to miniatury najlepszych marek samochodów pożarniczych na świecie ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i kilka egzemplarzy z Polski.

Dołącz do nas
Google+