osp sławianowo

      W 1947r powstała wiejska straż pożarna, której założycielami byl: Tadeusz Matuszak, Albin Fąs, Bronisław Żarek i Brunon Klawitter.Jednostka psługiwała się konnym sprzętem gaśniczym.Od 1976 strażacy działali przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Sławianowie jako zakładowa stra poarna.w roku 1992 jednostka przekształciła się w ochotniczą straż pożarną.Prezesem jej został druh Marian Wilk. Po jego śmierci w 1996r do 2001r funkcję te pełnił druh Tadeusz Herba, a po nim prezesem został druh Jan Felsaj.Na tym stanowisku pozostaje do dnia dzisiejszego.Od powstania OSP w swych szeregach skupiała zawsze 15 strażaków. Jednostka posiada wyremontowaną remizę, wyposażona jest w motopompę,węże gaśnicze oraz mundury bojowe i galowe. Strażacy uczestniczyli w wielu akcjach gaśniczych ,m.in. w Bługowie u Kopinków, przy gaszeniu stodół, u Klawittrów i w PGR w Sławianowie, u Budników w Buntowie. W 1997r z okazji 50-cio lecia istnienia OSP nadano jednostce imię MARIANA WILKA, wmuruwując w ścianę remizy pamiątkową tablice. OSP jest zarejestrowane w KRS od roku 2004.Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławianowie zakupiła we wrześniu 2014r. pierwszego GLM-a Dewoo Lublin 2 od czasu powstania OSP. Samochód ma na wyposarzeniu znaczną ilość węży róznego rodzaju prądownice najnowszą (TURBO),takze motopompa znalazła swoje miejsce w  saochodzie. Takze zbiornik wody o pojemnosci 2500litrów, oraz wiele innego sprzętu potrzebnego do akcji Ratowniczo-Gasniczych. Dnia 27.02.2016r odbyło sie zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze na którym wybrano nowy zarząd oraz komisję rewizyjną. Nowym prezesem stałsie Druh Łukasz Strosyk naczelnikiem Druh Łukasz Osada zastepcą naczelnika Druh Bartłomiej Matuszak skarbnikiem  Druhna Monika Siuda Protokolantem Druh Szymański Krzysztof. Komisja rewizyjna w składzie  Przewodniczącego  komisji Druh Dzioba Remigiusz zastępcą Druh Matuszak Tomasz oraz człone Druh Czyż Gwidon. W chwili obecnej jednostka zrzesza 20 członków . 

Dołącz do nas
Google+