OSP Mochy
80 LECIE Jednostki

80 LECIE Jednostki

5 maja br. w Mochach uroczyście obchodzono Powiatowy Dzień Strażaka połączony z Jubileuszem 80-lecia powstania jednostki OSP Mochy.

5 maja br. w Mochach uroczyście obchodzono Powiatowy Dzień Strażaka połączony z Jubileuszem 80-lecia powstania jednostki OSP Mochy. Imprezę rozpoczęła msza święta z udziałem zaproszonych gości, pocztów sztandarowych, przedstawicieli zarządu oddziału powiatowego i oddziałów gminnych, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie, a także druhen, druhów i mieszkańców wsi Mochy - gospodarzy uroczystości. Następnie pod przewodnictwem orkiestry dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przemęcie przemaszerowano na stadion sportowy, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości. Główną częścią obchodów było złożenie podziękowań i odznaczenie medalami strażaków ochotników za ich trud i poświęcenie w ratowaniu życia i mienia naszych obywateli.

Złotym Znakiem Związku odznaczono: druha Józefa Paucha z OSP Nowa Wieś i druha Stanisława Strażyńskiego z OSP Chobienice. Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczono: druha Andrzeja Kowalewicza, druha Piotra Stroińskiego i druha Grzegorza Wojciecha. Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczono: druha Grzegorza Bladochę i druha Stanisława Skulskiego. Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa druhów: Marka Malcherka, Marcina Skorupińskiego i Jakuba Utratę.

Odznakę „Strażak Wzorowy” wręczono następującym druhom: Piotrowi Kokornaczykowi, Andrzejowi Kowalewiczowi, Przemysławowi Kowalewiczowi, Tomaszowi Kowalewiczowi, Michałowi Powchowiczowi, Marcinowi Skorupińskiemu, Jakubowi Utracie, Arturowi Willmannowi, Grzegorzowi Wojciechowi i Dawidowi Wypartowi.

Odznakę „Za wysługę lat” otrzymali druhowie: z okazji 5-lecia Michał Powchowicz i Artur Willmann, 10-lecia Przemysław Kowalewicz, Tomasz Kowalewicz, Arkadiusz Wypart, Piotr Kokornaczyk, 15-lecia Marcin Skorupiński, Stanisław Skulski, Jakub Utrata, 20-lecia Grzegorz Bladocha, 25-lecia Andrzej Kowalewicz, Marek Malcherek, Piotr Stroiński, Grzegorz Wojciech, 35-lecia Romuald Janusz, 40-lecia Kazimierz Franek i Stanisław Skorupka, 50-lecia Edward Olszewski i Józef Wojciech, 55-lecia Zygfryd Olszewski i 65-lecia Hieronim Michałowski.

Na zakończenie oficjalnej części imprezy przedstawiono krótką historię jednostki OSP Mochy oraz wręczono kwiaty i upominki z okazji jubileuszu 80-lecia jednostki.

W drugiej części uroczystości swoje umiejętności zaprezentowała orkiestra dęta i zespół wokalny Gioielli oraz przedszkolacy z Moch. Impreza zakończyła się zabawą taneczną.

Dołącz do nas
Google+