Ochotnicza Straż Pożarna w Natalii BOGU NA CHWAŁĘ-LUDZIOM NA RATUNEK

 

Początki działalności jednostki pożarniczej we wsi Natalia sięgają pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej. Pomysłodawcą tej idei był miejscowy kierownik ówczesnej Szkoły podstawowej Lucjan Połatyński, który 3 lipca 1949roku zorganizował w gmachu szkolnym zebranie miejscowej ludności. Społeczeństwo poparło pomysł powołania Ochotniczej straży Pożarnej, która w momencie założenia liczyła 27 członków czynnych oraz 10 popierających.
W pierwszym roku działalności nowa jednostka otrzymała podstawowy sprzęt gaśniczy. Jednak brak własnego obiektu spowodował, że nie było go gdzie przechowywać. Fakt ten znacząco wpłynął na dalsze decyzje zarządu, który za główny cel postawił sobie starania o wybudowanie strażnicy. Przystąpiono do budowy, która obejmowała wzniesienie Sali widowiskowej oraz garażu. Do prac budowlanych obok druhów strażaków przystąpiło liczne miejscowe społeczeństwo. W 1950 roku wykonano fundamenty oraz zakupiono niezbędny materiał budowlany. Fundusze na ten cel jednostka pozyskiwała z organizacji loterii fantowych, zabaw tanecznych oraz innych imprez. W dniu 20 listopada 1955 roku zakończono prace budowlane.
W kolejnych latach zarząd prowadził działalność nastawioną na pozyskanie jak najlepszego sprzętu przeciwpożar niczego.
W latach siedemdziesiątych miejscowa straż zakupiła pierwszy samochód strażacki marki Lublin. Tym samym zakończyły się wyjazdy do pożarów wozem konnym.
W 1987 roku jednostka w Natalii otrzymała kolejny samochód, tym razem był to pojazd marki Nysa, który służył jednostce do 2006r. W 2005 roku jednostka otrzymała pojazd strażacki marki Żuk. Obecnie jednostka Straży Pożarnej w Natalii jest drużyną czynną, jest także organizatorem spotkań, zabaw oraz imprez plenerowych, co roku uczestniczy w zawodach pożarniczych.

Dołącz do nas
Google+