Szamotuły

Szamotuły

Powiatowe zawody sportowo - pożarnicze jednostek OSP powiatu szamotulskiego

W dniu 20 września 2015 roku, o godzinie 15.00 rozpoczną sie powiatowe zawody sportowo - pożarnicze jednostek OSP powiatu szamotulskiego, na stadionie Mormin Gmina Ostroróg. W zawodach weźmie udział osiem drużyn męskich i sześć kobiecych. Organizatorem  zawodów jest Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach i Komenda Powiatowa PSP w Szamotułach przy współudziale Starostwa Powiatowego w Szamotułach, gospodarzem  zawodów jest samorząd gminy Ostroróg. Komendantem zawodów jest dh Ryszard Woźniak Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach. W zawodach wezmą udział drużyny kobiece i męskie jednostek OSP, które w swoich gminach wygrały zawody sportowo – pożarnicze i zwycięzcy poprzednich powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych, które odbyły się w Gminie Kaźmierz, w 2013 roku. Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze są organizowane co dwa lata. Zawody sportowo-pożarnicze są formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych. Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych jest w szczególności:
• mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu,
• ocena stanu wyszkolenia pożarniczego,
• popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
• przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.

Sędzią głównym  zawodów będzie dh Leszek Nawrocki.

Kolejność zawodów;
i. Kobiety,
ii. Mężczyźni.
Kolejność konkurencji:
a. Ćwiczenie bojowe,
b. Sztafeta.

Na terenie powiatu szamotulskiego działa 65 jednostek OSP, w tym 4 typu M, czyli takie, które na swoim wyposażeniu mają tylko motopompę i 61 typu S czyli wyposażonych w samochody bojowe, 10 jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostki te skupiają w swoich szeregach 2523 strażaków, w tym 235 kobiet, 174 członków honorowych i 159 wspierających. Przy jednostkach OSP działa 47 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które skupiają 493 członków. Jednostki te są wyposażone 3 ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze, 32 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, 43 lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze i jeden specjalny podnośnik koszowy, 4 łodzie ratownicze i 146 motopomp. W 2014 roku jednostki OSP z terenu powiatu szamotulskiego wzięły udział w 1.124 działaniach ratowniczych, w tym 455 pożarach, 656 Miejscowych zagrożeniach i 13 Alarmach Fałszywych, w działaniach tych zaangażowanych było 1.356 zastępów OSP i 6.880 strażaków OSP.

Dołącz do nas
Google+