17.05.2015 r. Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka – Piła

17.05.2015 r. Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka – Piła

17.05.2015 r. Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka – Piła

W minioną sobotę 17 maja w Pile odbyły się wojewódzkie obchody „Dnia Strażaka” wspólne dla strażaków ochotników i zawodowych wraz z jubileuszem 70-lecia powstania Zawodowej Straży Pożarnej w Pile. Uroczystości rozpoczęły się w południe uroczystą Mszą Świętą odprawioną w kościele p.w. Stanisława Kostki. Mszę Świętą odprawili kapelan wielkopolskich strażaków ks. prałat Roman Kubicki wraz z ks. dr Władysławem Nowickim – proboszczem tejże parafii. w tegorocznych uroczystościach pojawił się nowy akcent – ogień Świętego Floriana. Został on odpalony podczas Mszy Świętej w Kościele Garnizonowym Wielkopolskich Strażaków w Poznaniu i dostarczony na rogatki Piły. Tam został przejęty przez strażaków PSP, którzy biegnąc ulicami Piły doręczyli go do kościoła w którym odprawiona została Msza Święta. Główne uroczystości odbyły się na placu Staszica, na który zebrani przybyli maszerując ulicami Piły. Przedstawiciele lokalnych władz Pan Franciszek Tamas - Starosta Pilski oraz Pan Piotr Głowski - Prezydent Miasta Piły powitali przybyłych gości i uczestników strażackiego święta. W imieniu strażaków powitania dokonał Druh Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego Druh Stefan Mikołajczak. Uroczystość zaszczycili swą obecnością m.in. Pani Poseł Maria Janyska, Pan Poseł Romuald Ajchler, Pan Poseł Stanisław Chmielewski i Pan Poseł Jacek Najder oraz Pan Senator Mieczysław Augustyn, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek Kowalski, członkowie Zarządu Głównego Związku OSP RP Druh Krzysztof Fojt, Druh Zbigniew Serbiak oraz Druh Stanisław Wolniczak, Wojewoda Wielkopolski Pan Piotr Florek, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Paszyk, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk. Grzegorz Fedorowicz, Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Rafał Kozłowski, Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Pan Marek Baumgart, Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu st. bryg. Grzegorz Stankiewicz, Komendant Powiatowa Policji w Pile mł. insp. Beata Różniak-Krzeszewska, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Pan Ryszard Standio, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Pan Piotr Grygier, Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Jerzy Powiecki, Komendant Placówki Straży Granicznej Poznań-Ławica ppłk SG Jarosław Żaguń, prezydenci, starostowie, wójtowie i burmistrzowie, członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Komendanci Miejscy i Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego. Podczas uroczystości wręczone zostały nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej działaczom Związku OSP RP i członkom OSP oraz funkcjonariuszowi PSP Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali z OSP Ćmachowo dh Adam Staszek i dh Sylwester Hercka oraz Brązowe Krzyże Zasługi. Wręczono również Medale „Za Długoletnią Służbę”, odznakę "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", odznakę "Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej", Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego, „Złoty Znak Związku OSP RP”, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, Odznakę Honorową "Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego", Złoty, Srebrny i Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz Odznakę Honorową OW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego „Semper Vigilant" (wiecznie czuwający). Obecni na uroczystości funkcjonariusze PSP otrzymali również szereg wyróżnień i awansów. Jak co roku wręczono dyplomy nominowanym do tytułów honorowych „Wielkopolski Strażak OSP roku 2014” byli to dh Gorwa Damian powiat leszczyński, dh Grabarczyk Grzegorz powiat turecki, dh Królik Andrzej powiat szamotulski OSP Duszniki, dh Szewczyk Aleksander powiat ostrzeszowski, dh Wiebskowski Mateusz powiat złotowski. „Wielkopolski Działacz Związku OSP RP Roku 2014” nominowani zostali dh Bartoszewski Henryk powiat kościański, dh Łosoś Paweł powiat złotowski, dh Melerowicz Waldemar powiat pleszewski, dh Zaglaniczny Marian powiat szamotulski OSP Duszniki, dh Żok Henryk powiat wolsztyński. „Wielkopolska Ochotnicza Straż Pożarna Roku 2014” nominowane zostały następujące jednostki OSP Doruchów powiat ostrzeszowski , OSP Duszniki powiat szamotulski, OSP Kopanica powiat wolsztyński, OSP Krajenka powiat złotowski, OSP Żdżary powiat turecki oraz statuetki i dyplomy tym, którym Prezydium OW ZOSP RP owe tytuły przyznało. I tak statuetki i dyplomy otrzymali „Wielkopolski Strażak OSP Roku 2014” Druh Grzegorz Grabarczyk z Zakładowej OSP Miranda w Turku, „Wielkopolski Działacz Związku OSP RP Roku 2014” Druh Henryk Żok z OSP Wolsztyn, „Wielkopolska Ochotnicza Straż Pożarna Roku 2014” OSP im. Jana Waldowskiego Krajenka z powiatu złotowskiego. W trakcie uroczystości dokonano wręczenia aktów przekazania oraz symbolicznych kluczyków do pięciu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych zakupionych w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zadanie jest realizowane na podstawie umowy nr UDA-RPWP.03.06.06-30-015/14-00 z dnia 19.02.2015 r. zawartej przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Instytucją Pośredniczącą Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013”.Z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka, Wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Pana Marka Baumgarta oraz Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego Druha Stefana Mikołajczaka kluczyki i akty odebrali: Prezes OSP Koźminek, Prezes OSP Łęka Opatowska, Prezes OSP Parkowo, Prezes OSP Rzgów oraz Prezes OSP Święta. O oprawę muzyczną uroczystości zadbały dwie orkiestry: Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Szamocin z powiatu chodzieskiego oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczych Straży Pożarnych Lipka i Zakrzewo z powiatu złotowskiego. Po uroczystościach przygotowany został dla mieszkańców Piły i uczestników uroczystości festyn edukacyjno-informacyjny. Każdy uczestnik uroczystości oraz mieszkańcy Piły zebrani na placu Staszica zostali poczęstowani tradycyjną strażacką grochówką.
Opracowała: Magdalena Cybal-Kalinowska
Tekst : http://www.zosprp.poznan.pl/

Dołącz do nas
Google+