Ostroróg

Ostroróg

Obchody 135-lecia powstania OSP Ostroróg

W dniu 30 kwietnia 2015 roku odbyły się obchody 135-lecia powstania OSP Ostroróg. Ochotnicza Straż Pożarna miasta Ostroroga powstała dnia 20 czerwca 1880 roku. Głównymi inicjatorami powołania potrzebnej miastu i okolicznym wioskom organizacji przeciwpożarowej byli ówczesny burmistrz miasta Wendt i nauczyciel Sylwester Górnicki. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście Pan Krzysztof Paszyk Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Pan Józef Kwaśniewicz Starosta Szamotulski, Pan Ludwik Błajet Radny Powiatowy, Pan Rafał Szorcz Przewodniczący rady MiG Ostroróg, Pan Sławomir Szałata Burmistrz MiG Ostroróg, Pan Stanisław Żołądkowski Sekretarz UMiG Ostroróg, ksiądz Krystian Sobczak Proboszcz Parafii w Ostrorogu, dh Stefan Kaszkowiak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach, kpt. Arkadiusz Rakowski Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach, dh Krzysztof Jopp Sekretarz ZOP ZOSP RP w Szamotułach, Pani Anna Rudy Wicedyrektor Zespołu Szkół w Ostrorogu, Pani Magdalena Ostrowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrorogu, Pani Małgorzata Białasik, Pan Jacek Kaczmarek właściciel FHU, delegacje jednostek OSP z terenu powiatu szamotulskiego z pocztami sztandarowymi. Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości złożył dh Sławomir Przybysz Komendant OSP Ostroróg dh Stefanowi Kaszkowiakowi Prezesowi ZOP ZOSP RP w Szamotułach. Następnie złożono wiązankę kwiatów pod figurą św. Floriana. Następnie nastąpił przemarsz do Kościoła gdzie odbyła się msza św. w intencji strażaków. Po mszy św. nastąpił przemarsz do Zespołu szkól w Ostrorogu, gdzie zostali powitani zaproszeni goście, a dh Henryk Greczka odczytał historię OSP Ostroróg. Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Paszyk Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, który wręczył dh Feliksowi Budrajewiczowi Odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Następnie wręczono odznaczenia zasłużonym strażakom, Odznaką Strażak Wzorowy odznaczeni zostali następujący dh Radzi Rafał, Szwak Tomasz, Wadowiec Marek, Szal Krzysztof, Herbowski Krzysztof. Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali dh Sadownik Roman, Ruta Patryk, Gumny Marian, Perz Daniel, Radzi Sławomir, Piszczoła Mateusz, Roszak Waldemar, Grobelny Dominik, Kaźmierczak Łukasz. Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali dh Piszczoła Marian, Stańko Mirosław, Adamczak Daniel, Chmiel Krzysztof, Kucharczyk Jan. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali dh Jądrzyk Paweł, Przybysz Krzysztof, Kamiński Wojciech, Dudek Zenon, Wieczorek Piotr, Michalak Zbigniew. Życzenia Jubilatom złożył Pan Józef Kwaśniewicz Starosta Szamotulski, Pan Rafał Szorcz Przewodniczący rady MiG Ostroróg, Pan Sławomir Szałata Burmistrz MiG Ostroróg, dh Stefan Kaszkowiak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach, kpt. Arkadiusz Rakowski Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach oraz delegacje jednostek OSP z terenu powiatu szamotulskiego. Całość uświetniła swoimi występami orkiestra dęta z Lwówka.

Dołącz do nas
Google+