Szamotuły

Szamotuły

24-26.04.2015r. Recertyfikacja uprawnień w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

W dniach 24-26 kwietnia 2015r., w siedzibie OSP Wronki, odbyła się recertyfikacja uprawnień w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 59 ratowników z jednostek OSP z terenu powiatu szamotulskiego, w tym 19 strażaków ratowników z jednostki OSP Wronki (KSRG),4 ratowników z OSP Amica, 3 ratowników z OSP Chojno, 4 ratowników z OSP Kłodzisko, 4 ratowników z OSP Duszniki, 3 ratowników z OSP Kaźmierz, 4 ratowników z Gminy Obrzycko, 1 ratownik z OSP Obrzycko, 3 ratowników z OSP Ostroróg, 15 ratowników z Gminy Szamotuły, w zakresie ratownictwa medycznego. Celem głównym realizacji szkolenia było podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji strażaków ochotników, poprzez przeprowadzenie szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego. Podczas recertyfikacji kwalifikowanej pomocy medycznej, strażacy nabywali wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Zajęcia praktyczne odbywały się w grupach. Celem nadrzędnym szkolenia była wspólna nauka właściwego postępowania ratowników w konkretnych sytuacjach, z jakimi mogą się spotkać podczas działań ratowniczych. Strażacy szkolili się w zakresie rozmaitych zdarzeń - od utraty przytomności, oparzeń i złamań u poszkodowanego po ucięte kończyny, czy skomplikowane uszkodzenia ciała podczas wypadków komunikacyjnych. Celem kształcenia było przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Szczegółowe cele kształcenia: utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy, kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe. Szkolenie prowadziła firma MEDAID. W dniu 26 kwietnia 2015r. szkolenie zakończyło się egzaminem, przed komisją państwową. Egzamin teoretyczny składał się z 30 pytań testowych (można było maksymalnie zrobić trzy błędy, aby być dopuszczonym do egzaminu praktycznego), zaliczenie testu było warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego, egzamin był bardzo ciężki i na wysokim poziomie, nie wszyscy go zdali

Dołącz do nas
Google+