Eliminacje wojewódzkie OTWP

Eliminacje wojewódzkie OTWP

Eliminacje Wojewódzkie XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

W dniu 18 kwietnia 2015 roku, w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, ul. Działyńskich 2, (63-322 Gołuchów) odbyły się Eliminacje Wojewódzkie XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Powiat szamotulski w grupie szkół podstawowych reprezentował Kacper Belter z Gminy Szamotuły, w grupie gimnazjów Łukasz Wiliński z Gminy Wronki, w grupie szkól ponadgimnazjalnych Piotr Przekop z Gminy Pniewy. Turniej odbywa się nieprzerwanie od 1977 roku. Organizatorzy Turnieju: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im generała Stanisława Taczaka, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Pleszewie, Gmina Gołuchów, Oddział Gminny Związku OSP RP w Gołuchowie. Celem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie: ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności Turniej służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży: zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej historii i tradycji ruchu strażackiego oraz znajomości przepisów przeciwpożarowych, Eliminacje poszerzają wiedzę z zakresu ochrony środowiska, ratownictwa w tym ratownictwa, ekologicznego, chemicznego, medycznego, przeciwpożarowego. Uczestnicy przygotowując się do eliminacji zdobywają podstawową wiedzę z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Turniej zwiększa świadomość potrzeby ochrony środowiska naturalnego i uczy skutecznych sposobów ograniczania skutków zagrożeń ekologicznych. Kształtuje właściwe postawy i zachowania wobec szkodliwej działalności człowieka. W eliminacjach , które odbywają się na szczeblach: środowiskowym, gminnym (miejskim, miejsko-gminnym), powiatowym, wojewódzkim, centralnym uczestniczy młodzież w trzech grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W sumie w Wielkopolsce w roku szkolnym 2014/2015 w eliminacjach na szczeblu środowiskowym, gminnym i powiatowym wzięło udział ponad 4 tys. dzieci i młodzieży. Eliminacje wojewódzkie składają się z dwóch części: testu pisemnego i finału ustnego, do którego kwalifikuje się po pięć osób w każdej z trzech grup wiekowych. Biorą w nich udział laureaci eliminacji powiatowych z 32 powiatów Wielkopolski w sumie 96 osób. Laureaci etapu wojewódzkiego – po dwie osoby z każdej grupy wiekowej - będą reprezentować Wielkopolskę na finale centralnym, który odbędzie się w dniach 29-31 maja w Polanicy-Zdroju, woj. dolnośląskie. W przerwie eliminacji, uczestnicy mogli zapoznać się z pięknymi terenami Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, zwiedzić park, obiekty płacowe, zagrodę zwierząt, w której żyją żubry, koniki polskie, daniele i dziki. Od 1 stycznia 1987 roku Ośrodek Kultury Leśnej funkcjonuje jako jednostka samodzielna w strukturach Lasów Państwowych. Obecnie zajmuje powierzchnię blisko 200 ha i organizacyjnie jest to Park-arboretum na terenie, którego znajdują się zabytkowe obiekty: "Kasa" siedziba administracji OKL, ''Oficyna", ''Dybul" oraz budynki podworskie, które stanowią kompleks wystawienniczo-edukacyjny. Powozownia - Budynek wzniesiony w 1854 roku z inicjatywy Jana Działyńskiego. Służył przez lata jako stajnia dla koni cugowych i pod wierzch oraz miejsce garażowania pojazdów. Po generalnym remoncie, przeprowadzonym w końcu ubiegłego stulecia, urządzono w niej stałą wystawę z zakresu przyrodniczych podstaw leśnictwa zatytułowaną "Spotkanie z lasem". Owczarnia - Budynek wybudowany w 1849 roku przez Wincentego Kalksteina ówczesnego właściciela majątku gołuchowskiego. Przez wiele lat był użytkowany do celów gospodarskich. W latach 2003–2005 został gruntownie odremontowano, a w 2006 roku udostępniono w nim do zwiedzania stałą wystawę "Technika leśna". Aktualnie Owczarnię z „Powozownią łączy przeszklony pasaż, co pozwala na kompleksowe zwiedzanie tych dwu budynków. Oficyna" to XIX-wieczny obiekt mieszkalny powstały na bazie wybudowanej w latach 1852–1853 gorzelni. Swój wygląd zawdzięcza Izabelli i Janowi Działyńskim. Dziś udostępnia podwoje jako Muzeum Leśnictwa. Prezentowane są tutaj dwie stałe ekspozycje: "Kulturotwórcza rola lasu" i "Dzieje leśnictwa w Polsce" a także wystawy czasowe. "Dybul" to nazwa miejsca w parku, które w XVII wieku zamieszkiwał młynarz Dybuł. Stosowana przez lata przełożyła się także na stojące tam budynki. W jednym z nich, który w przeszłości pełnił funkcję stajni i obory, mieści się Muzeum Leśnictwa. Prezentowana tutaj wystawa nosi tytuł „Ochrona lasu". Park-arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie to jeden z najstarszych i największych ogrodów założonych w stylu angielskim w drugiej połowie XIX wieku. Jego twórcami są hrabina Izabella Działyńska z książąt Czartoryskich, hrabia Jan Działyński oraz zatrudniony przez nich utalentowany ogrodnik Adam Kubaszewski. Gołuchowski park jest znakomitym przykładem ogrodu naturalistycznego, wzbogaconego kolekcjami dendrologicznymi. Teren parku-arboretum obejmuje blisko 3 kilometrowy odcinek Doliny Rzeki Ciemnej, będącej dopływem Prosny, a jego obszar wynosi 158,05 ha. Pokazowa Zagroda Zwierząt jest zlokalizowana w kompleksie leśnym przylegającym do parku-arboretum. Zajmuje powierzchnię ponad 20 ha ogrodzonego terenu. Żyją w niej żubry, koniki polskie, daniele i dziki.

Dołącz do nas
Google+