ZOP ZOSP RP Szamotuły

ZOP ZOSP RP Szamotuły

Pożegnanie ś.p. dh Wojciecha Dukata Prezesa ZOP ZOSP RP w Szamotułach

W dniu 13 grudnia 2014 roku, na szamotulskim cmentarzu pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na ostatnią drogę dh Wojciecha Dukata Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach, który zmarł w dniu 11.12.2014r.
Druh Wojciech Dukat urodził się w 1951 roku w Szamotułach, tu też skończył szkołę podstawową i liceum. W 1975 roku ukończył Akademię Rolniczą i rozpoczął pracę zawodową jako kierownik suszarni w Gaju Małym w Kombinacie Rolnym Gałowo. Od 2004 roku pracował w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Szamotułach. Z zamiłowania był też myśliwym, należał do Koła Łowieckiego "DROP" w Obrzycku. Społeczne działanie i niesienie pomocy każdemu potrzebującemu, było jego pasją życiową. Już w 1975 roku zajmując stanowisko kierownika suszarni zetknął się z pracą strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej i zaangażował się w społeczną służbę. Od 1998 roku pełnił funkcję Prezesa OSP w Szamotułach, a od roku 2001 Prezesa Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP w Szamotułach. Od 2011 roku pełnił funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Szamotułach i był członkiem Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu. Za swoje zasługi został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Radny MiG Szamotuły w kadencjach: 1998-2002 oraz 2002-2006, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i członek Komisji Budżetu, Finansów i Prawa.
Zapamiętamy go jako człowieka życzliwego, który nigdy nie pozostawił nikogo w potrzebie, zawsze służył wszystkim pomocą i dobrą radą. Jako strażak zawsze był tam gdzie go potrzebowano i nie szczędził sił, by budować dobre imię OSP. Utraciliśmy wspaniałego człowieka, autentycznego społecznika, człowieka o niezwykłym poczuciu obowiązku, człowieka zaangażowanego na rzecz lokalnej społeczności. Dziękujemy Ci za wszystko co zrobiłeś na rzecz ochrony przeciwpożarowej. W tak smutnej dla nas chwili żegnamy Cię, żegna Cię cała brać strażacka. Spoczywaj w pokoju wiecznym, a pamięć o Tobie niech na zawsze pozostanie w naszych sercach. Cześć Twojej pamięci! - usłyszeliśmy w mowie pogrzebowej wygłoszonej przez Wiceprezesa ZOP ZOSP RP w Szamotułach.
W uroczystościach pogrzebowych udział wzięli przedstawiciele miejskich i powiatowych samorządów, delegacje zakładów pracy i jednostek OSP z całego powiatu, w sumie około tysiąca osób.

Dołącz do nas
Google+