ZOP ZOSP RP Szamotuły

ZOP ZOSP RP Szamotuły

III Zjazd Powiatowy ZOSP RP w Szamotułach

W dniu 1 października 2011 roku, odbył się III Zjazd Powiatowy ZOSP RP w Szamotułach. W zjeździe uczestniczyli delegaci ze wszystkich gmin powiatu szamotulskiego i przedstawiciele Zarządów Gminnych i MG ZOSP RP, wybrani na zjazdach w poszczególnych gminach. Zjazd otworzył i powitał zaproszonych gości, w imieniu Prezesa ZOP ZOSP RP w Szamotułach dh Wiesława Włodarczaka, dh Marek Jakubowski sekretarz ZOP. W zjeździe uczestniczył Prezes ZOW ZOSP RP w Poznaniu dh Stefan Mikołajczak. Na przewodniczącego zjazdu wybrano dh Marka Wendta, który dalej poprowadził obrady. Na początku zjazdu odznaczono Medalem im.Bolesława Chomicza dh Michała Ziemskiego, byłego Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach, w uznaniu jego wkładu w rozwój OSP na terenie powiatu szamotulskiego. Wręczenia odznaczenia dokonał dh Stefan Mikołajczak w asyście dh Stefana Kaszkowiaka. Sprawozdanie z działalności, ustępującego ZOP ZPSP RP w Szamotułach, złożył dh Marek Jakubowski. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył dh Marek Wendt. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu ZOP. Zatwierdzono skład nowego Zarządu. Następnie nastąpiła przerwa w obradach na ukonstytuowanie się nowego Zarządu. Zarząd ukonstytuował się następująco: Prezes dh Ireneusz Wojciech Dukat, Wiceprezes dh Stefan Kaszkowiak, dh Ryszard Woźniak, sekretarz dh Krzysztof Jopp, skarbnik dh Zenon Pawlaczyk, członek prezydium dh Albert Kłaczkiewicz, dh Zbigniew Wleklak, dh Feliks Burdajewicz, dh Marian Zaglaniczny, członek Zarządu dh Leszek Chojnacki, dh Andrzej Liszkowski, dh Mieczysław Coda, dh Grzegorz Hoffa, dh Jarosław Łuczak, dh Paweł Kowzan. Przedstawicielem ZOP do ZOW został dh Ireneusz Wojciech Dukat. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej dh Marek Wendt, członkowie dh Robert Rusinek, dh Paweł Kahl, dh Henryk Jóźwiak, dh Marek Kalinowski.

Dołącz do nas
Google+