ZOP ZOSP RP Szamotuły

ZOP ZOSP RP Szamotuły

Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP powiatu szamotulskiego w Chojnie

W dniu 14 sierpnia 2011 roku, na boisku sportowym w Chojnie, odbyły sie powiatowe zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP. W zawodach uczestniczyły jednostki OSP, które w zawodach gminnych zajęły pierwsze miejsca i obrońcy tytułu z poprzednich zawodów powiatowych. Gminę Wronki reprezentowała drużyna kobieca i męska OSP Jasionna i drużyna kobieca OSP Amica. W zawodach uczestniczyło pięć drużyn kobiecych, były to OSP Jasionna, OSP Amica, OSP Krzeszkowice, OSP Ceradz Dolny i OSP Sokolniki Małe oraz osiem drużyn męskich OSP Jasionna, OSP Bobulczyn, OSP Turowo, OSP Koźle, OSP Duszniki, OSP Obrzycko, OSP Psarskie, OSP Bytyń. Zawody zostały zorganizowane z okazji Dni Chojna, gospodarzem zawodów był Zarząd OMG ZOSP RP we Wronkach i OSP Chojno. Organizatorem zawodów był Zarząd OP ZOSP RP w Szamotułach. Na zawody przybyła licznie publiczność oraz zaproszeni goście, Pan Jakub Rutnicki poseł na Sejm RP, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu dh Stefan Kaszkowiak, mł.bryg. Albert Kłaczkiewicz Komendant Powiatowy PSP w Szamotułach, Pan Paweł Kowzan Starosta Szamotulski, Pan Józef Kawśniewicz Wicestarosta Szamotulski, dh Wojciech Dukat Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Szamotułach, dh Andrzej Liszkowski Prezes ZOMG ZOSP RP we Wronkach, Pan Rafał Zimny Wiceburmistrz MiG Wronki, Pan Ryszard Firlet Przewodniczący Rady MiG Wronki, Pan Janusz Stanke Wiceburmistrz MiG Szamotuły, Pan Jan Jankowski Dyrektor WOK Wronki. Zawody składały się z ćwiczenia bojowego i sztafety. Ćwiczenie bojowe polegało na zbudowaniu linii ssawnej i zanurzeniu jej we wodzie, zbudowaniu linii głównej do rozdzielacza z dwóch odcinków węża W75 i dwóch linii gaśniczych składających się z dwóch węży W52 zakończonych prądownicą, zadaniem pierwszej roty było złamanie tarczy, zadaniem drugiej roty było przewrócenie czterech pachołków. Sztafeta polegała na pokonaniu 7 odcinków po 50 metrów, na pierwszym odcinku należało podłączyć wąż W75 do rozdzielacza, na drugim odcinku pokonać płotek o wysokości 0,7m, na trzecim odcinku pokonać rów o szerokości 2 metrów, na czwartym odcinku wykonać slalom między trzema tyczkami, na piątym odcinku pokonać równoważnię, na szóstym odcinku mężczyźni pokonywali ścianę o wysokości 1,5 metra, a kobiety płotek o wysokości 0,7m, na siódmym odcinku należało podłączyć wąż W52 do rozdzielacza i prądownicy i z podłączoną prądownicą przekroczyć linię mety. Zawody odbywały się zgodnie z regulaminem zawodów zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP w Warszawie i Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie. Sędzią głównym zawodów był dh Leszek Nawrocki. Pierwsze wystartowały kobiety, po nich startowały drużyny męskie. Po przeprowadzeniu konkurencji wśród kobiet najlepsze okazały się panie z OSP Sokolniki Małe z wynikiem 135,9pkt., drugie miejsce OSP Krzeszkowice z wynikiem 145,9pkt., trzecie miejsce OSP Jasionna z wynikiem 151,0pkt., czwarte miejsce OSP Ceradz Dolny z wynikiem 169,8pkt., piąte miejsce OSP Amica z wynikiem 180,9pkt. Wśród panów najlepsi okazali się druhowie z OSP Bytyń z wynikiem 108,4pkt., drugie miejsce OSP Jasionna z wynikiem 111,8pkt., trzecie miejsce OSP Psarskie z wynikiem 116,5pkt., czwarte miejsce OSP Obrzycko 127,3pkt., piąte miejsce OSP Koźle 128,6pkt., szóste miejsce OSP Turowo 129,0pkt., siódme miejsce OSP Bobulczyn 133,5pkt., ósme miejsce OSP Duszniki 140,6pkt. W trakcie zawodów grała orkiestra dęta WOK Wronki, na zakończenie zawodów śpiewało koło śpiewacze "Chojanki". Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy, dodatkowo Zarząd Powiatu Szamotulskiego, dla najlepszych drużyn, ufundował nagrody rzeczowe, za I miejsce dla pań i panów był to rozdzielacz kulowy, za 2 miejsce prądownica turbo, za 3 miejsce wąż W75, wręczenia nagród rzeczowych dokonał Pan Paweł Kowzan Starosta Powiatu Szamotulskiego.

Dołącz do nas
Google+