ZOP ZOSP RP Szamotuły

ZOP ZOSP RP Szamotuły

Powiatowe eliminacje ogólnopolskiego konkursu "Zapobiegajmy Pożarom" w Szamotułach

W dniu 27.01.2010 roku odbyły sie w siedzibie KP PSP Szamotuły powiatowe eliminacje ogólnopolskiego konkursu "Zapobiegajmy Pożarom".

Komisja konkursowa w składzie:
1. Albert Kłaczkiewicz KP PSP w Szamotułach
2. Żaneta Bilska Bekasiak Starostwo Powiatowe w Szamotułach
3. Jacek Libera Starostwo Powiatowe w Szamotułach
4. Marek Jakubowski ZOP ZOSP RP w Szamotułach

dokonała w dniu 27 stycznia 2010 r. w siedzibie Komendy oceny prac zgłoszonych do konkursu przez Zarządy Miejsko-Gminne ZOSP RP oraz placówki oświatowe powiatu szamotulskiego z gmin Ostroróg, Pniew, Dusznik i Kaźmierza.
Zgłoszone prace ocenione zostały pod względem walorów plastycznych oraz zgodności treści z regulaminem i tematem konkursu.
Łącznie dokonano oceny prac w następujących grupach wiekowych:
I Grupa Przedszkola 16 prac
II Grupa klasy I-III 37 prac
III Grupa klasy IV-VI 29 prac
IV Grupa Gimnazja 10 prac
VI Grupa Osoby Dorosłe 1 praca

Do dalszej oceny na etapie wojewódzkim zgodnie z założeniami Regulaminu zakwalifikowano 10 następujących prac:
1. Przedszkola -Hubert Garczyński 2005 Przedszkole Kaźmierz
2. Przedszkola -Roman Szenknecht 2003 O. Przedszkolony Sokolniki W.
3. Klasy I-III - Eliza Przysiecka 2000- SP Kaźmierz
4. Klasy I-III -Maria Siemieniak 2000- SP Pniewy
5. Klasy I-III - Daniel Gromadziński 2001- SP Sędzinko
6. Klasy I-III -Paulina Koszczoł 2002 –SP Pniewy
7. Klasy IV-VI -Jakub Nowakowski 1997 –SP Sędzinko
8. Gimnazja -Karolina Przewoźna 1994 Gimnazjun Duszniki
9. Gimnazja - Bartosz Kossmann 1994 Gimnazjun Duszniki
10. Osoby dorosłe –Romuald Sobkowiak-emeryt Duszniki

Na szczeblu powiatowym dodatkowo wyróżniono następujące prace :

w grupie przedszkolnej :
1.Ula Niklas –OP w Grzebienisku
2..Martyna Olszewska - OP Sędzinko

w grupie klas I – III :
1. Kamila Kaczmarek – SP Pniewy
2. Jan Dijkstra – SP Pniewy
3. Karolina Walewska – SP Duszniki

w grupie klas IV – VI :
1. Damian Waśkowiak – SP Duszniki
2. Kinga Skowrońska – SP Bytyń
3. Nawrot Eliza – SP Bytyń
4. Krystian Guze – SP Kaźmierz
5. Jakub Andrzejewski – SP Kaźmierz

Dołącz do nas
Google+