Szamotuły

Szamotuły

Powiatowe zawody sportowo- pożarnicze jednostek OSP i drużyn MDP powiatu szamotulskiego

W dniu 15 września 2019 roku, odbyły się powiatowe zawody sportowo - pożarnicze jednostek OSP i drużyn MDP powiatu szamotulskiego, na stadionie sportowym Powiatowego Centrum Lekkoatletyki w Szamotułach. W zawodach wzięło udział osiem drużyn męskich i sześć kobiecych oraz osiem drużyn MDP. Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach i Komenda Powiatowa PSP w Szamotułach oraz Starostwo Powiatowe w Szamotułach, gospodarzem zawodów był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Szamotułach. Na zawody przybyli zaproszeni goście Pani Beata Hanyżak Starosta Powiatu Szamotulskiego, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach kpt. Arkadiusz Rakowski, Pan Roman Napierała Burmistrz MiG Ostroróg, Pan Józef Kwaśniewicz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Szamotulskiego, Pan Karol Hartwich Sekretarz Miasta i Gminy Szamotuły. Komendantem zawodów był dh Ryszard Woźniak Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach. W zawodach brały udział drużyny kobiece i męskie jednostek OSP oraz MDP, które w swoich gminach wygrały zawody sportowo-pożarnicze i zwycięzcy poprzednich powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych, które odbyły się w Gminie Duszniki, w 2017 roku. Otwarcia zawodów dokonał dh Stefan Kaszkowiak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach. Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze są organizowane co dwa lata. Zawody sportowo-pożarnicze są formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych. Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych jest w szczególności: mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej, przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla. Sędzią głównym zawodów był dh Leszek Nawrocki.
Kolejność konkurencji: Ćwiczenie bojowe, Sztafeta.
Na terenie powiatu szamotulskiego działa 65 jednostek OSP, w tym 2 typu M, czyli takie, które na swoim wyposażeniu mają tylko motopompę i 63 typu S czyli wyposażonych w samochody bojowe, 11 jednostek włączonych do Krajowego Systemu ratowniczo-Gaśniczego, dwie jednostki są włączone do Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Jednostki te skupiają w swoich szeregach 2281 strażaków, w tym 200 kobiet, 143 członków honorowych i 146 wspierających. Przy jednostkach OSP działają 42 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które skupiają 388 członków. Jednostki OSP są wyposażone 5 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 34 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, 44 lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze i dwa specjalne podnośniki koszowe, 5 łodzi ratowniczych i 166 motopomp, 28 zestawów do ratownictwa technicznego, 52 zestawy do ratownictwa medycznego, 19 defibrylatorów AED, 8 sań lodowych.
Pierwszą konkurencją było ćwiczenie bojowe w wykonaniu MDP. Drugą konkurencją była sztafeta w wykonaniu MDP. Każdy z 9 zawodników biegnie jeden odcinek sztafety. Trzecią konkurencją było ćwiczenie bojowe w wykonaniu seniorów i kobiet. Ćwiczenie bojowe polegało na zbudowaniu linii ssawnej i zanurzeniu jej we wodzie, zbudowaniu linii głównej do rozdzielacza z dwóch odcinków węża W75 i dwóch linii gaśniczych składających się z dwóch węży W52 zakończonych prądownicą, zadaniem pierwszej roty było obrócenie tarczy, zadaniem drugiej roty było przewrócenie czterech pachołków. Czwartą konkurencją była sztafeta. Sztafeta polegała na pokonaniu 7 odcinków po 50 metrów, na pierwszym odcinku należało podłączyć wąż W75 do rozdzielacza, na drugim odcinku pokonać płotek o wysokości 0,7m, na trzecim odcinku pokonać rów o szerokości 2 metrów, na czwartym odcinku wykonać slalom między trzema tyczkami, na piątym odcinku pokonać równoważnię, na szóstym odcinku mężczyźni pokonywali ścianę o wysokości 1,5 metra a kobiety płotek o wysokości 0,7m, na siódmym odcinku należało podłączyć wąż W52 do rozdzielacza i prądownicy, i z podłączoną prądownicą przekroczyć linię mety.

Klasyfikacja generalna zawodów dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przedstawia się następująco:
1. miejsce MDP Piotrowo z wynikiem łącznym pkt. 1022,82
2. miejsce MDP Obrzycko z wynikiem łącznym pkt. 1022,45
3. miejsce MDP Kłodzisko z wynikiem łącznym pkt. 1021,34
4. miejsce MDP Słopanowo z wynikiem łącznym pkt. 1004,05
5. miejsce MDP Bobulczyn z wynikiem łącznym pkt. 991,76
6. miejsce MDP Wronki z wynikiem łącznym pkt. 991,30
7. miejsce MDP Koźle z wynikiem łącznym pkt. 972,19
8. miejsce MDP Baborowo z wynikiem łącznym pkt. 924,45

Drużyny grupy "C" (kobiece):
Ćwiczenie bojowe
1. miejsce OSP Sokolniki Małe z wynikiem pkt. 53,74
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
1. miejsce OSP Sokolniki Małe z wynikiem łącznym pkt. 124,34
2. miejsce OSP Bobulczyn z wynikiem łącznym pkt. 124,99
3. miejsce OSP Bytyń z wynikiem łącznym pkt. 133,01
4. miejsce OSP Ceradz Dolny z wynikiem łącznym pkt. 133,59
5. miejsce OSP Wronki z wynikiem łącznym pkt. 157,22.
OSP Baborowo dyskwalifikacja z powodu nieukończenia ćwiczenia bojowego.

Drużyny grupy "A" - męskie:
Ćwiczenie bojowe
1. miejsce OSP Jasionna z wynikiem pkt. 49,93
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
1. miejsce OSP Sokolniki Małe z wynikiem łącznym pkt. 120,68
2. miejsce OSP Jasionna z wynikiem łącznym pkt. 126,13
3. miejsce OSP Ceradz Dolny z wynikiem łącznym pkt. 127,8
4. miejsce OSP Baborowo z wynikiem łącznym pkt. 129,55
5. miejsce OSP Bobulczyn z wynikiem łącznym pkt. 131,2
6. miejsce OSP Szczepankowo z wynikiem łącznym pkt. 140,57
7. miejsce OSP Zajączkowo z wynikiem łącznym pkt. 148,93
8. miejsce OSP Obrzycko z wynikiem łącznym pkt. 184,7
Klasyfikacja ta różni się od tej, która była podana na podsumowaniu zawodów, z powodu błędu w działaniu aplikacji do ustalania wyników zawodów, po zakończeniu zawodów wykryto usterkę w działaniu aplikacji i dokonano korekty wyników seniorów, za co bardzo serdecznie ZOP ZPSP RP w Szamotułach wszystkich przeprasza.
Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy, dodatkowo Zarząd Powiatu Szamotulskiego dla najlepszych drużyn ufundował nagrody rzeczowe w postaci węży pożarniczych i hydronetek. Wręczenia nagród i dyplomów dokonała Pani Beata Hanyżak Starosta Powiatu Szamotulskiego, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach kpt. Arkadiusz Rakowski oraz Prezes ZOP ZOSP RP w Szamotułach dh Stefan Kaszkowiak, Pan Karol Hartwich Sekretarz Miasta i Gminy Szamotuły.

Dołącz do nas
Google+