ZOP ZOSP RP Szamotuły

ZOP ZOSP RP Szamotuły

Powiatowe zawody sportowo- pożarnicze jednostek OSP i drużyn MDP powiatu szamotulskiego

W dniu 24 września 2017 roku, o godzinie 15.00 odbyły się powiatowe zawody sportowo - pożarnicze jednostek OSP i drużyn MDP powiatu szamotulskiego, na stadionie sportowym w Dusznikach. W zawodach wzięło udział osiem drużyn męskich i pięć kobiecych oraz pięć drużyn MDP. Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach i Komenda Powiatowa PSP w Szamotułach oraz Starostwo Powiatowe w Szamotułach, gospodarzem zawodów był samorząd gminy Duszniki. Komendantem zawodów był dh Ryszard Woźniak Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach. W zawodach brały udział drużyny kobiece i męskie jednostek OSP oraz MDP, które w swoich gminach wygrały zawody sportowo-pożarnicze i zwycięzcy poprzednich powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych, które odbyły się w Gminie Ostroróg, w 2015 roku. Przybyłych na zawody powitał gospodarz zawodów Pan Roman Boguś Wójt Gminy Duszniki. Otwarcia zawodów dokonał Pan Józef Kwaśniewicz Starosta Szamotulski. Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze są organizowane co dwa lata. Zawody sportowo-pożarnicze są formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych. Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych jest w szczególności: mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej, przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla. Sędzią głównym zawodów był dh Leszek Nawrocki.
Kolejność zawodów: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, Kobiety, Mężczyźni.
Kolejność konkurencji: Ćwiczenie bojowe, Sztafeta.
Na terenie powiatu szamotulskiego działa 66 jednostek OSP, w tym 5 typu M, czyli takie, które na swoim wyposażeniu mają tylko motopompę i 61 typu S czyli wyposażonych w samochody bojowe, 11 jednostek włączonych do Krajowego Systemu ratowniczo-Gaśniczego, dwie jednostki są włączone do Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Jednostki te skupiają w swoich szeregach 2476 strażaków, w tym 271 kobiet, 169 członków honorowych i 147 wspierających. Przy jednostkach OSP działają 44 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które skupiają 423 członków. Jednostki te są wyposażone 3 ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze, 34 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, 43 lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze i dwa specjalne podnośniki koszowe, 4 łodzie ratownicze i 166 motopomp.
Pierwszą konkurencją było ćwiczenie bojowe w wykonaniu MDP. Drużyna składa się z 9 zawodników na czele z dowódcą, Dowódca drużyny z zawodnikami nr 2, 3, 4, 5 pokonują rów o szerokości 1,8m, ścianę o wysokości 0,7m, tunel o długości 6m, kładkę o długości 2m i biegną do przygotowanych hydronetek. Zawodnicy nr 2 i 3 - lewa strona toru, zawodnicy 4 i 5 - prawa strona toru. Zadaniem zawodników jest napełnienie 5 litrów wody swojej tarczy nalewowej. Zakończenie nalewania potwierdza sygnał dźwiękowy i świetlny. Zawodnicy nr 2, 3, 4, 5 po wykonaniu nalewania przebiegają środkiem pomiędzy tarczami nalewowymi, udając się do stanowiska przyrządów i armatur, gdzie układają przy swoim numerze właściwy sprzęt zgodnie z pokazanym rysunkiem. Następnie kierują się środkiem toru do miejsca ustawienia drużyny po zakończeniu ćwiczenia. Zawodnicy nr 6, 7, 8, 9 chwytają i rozwijają węże gaśnicze poprzez przeszkody. Wszyscy zawodnicy budujący linię wężową po pokonaniu przeszkód muszą odłożyć swoje noszaki do wnętrza przygotowanej skrzynki na 58 m toru przy linii bocznej po prawej stronie toru. Zawodnicy nr 6, 7, 8 i 9, po rozwinięciu linii gaśniczej, przebiegają środkiem pomiędzy tarczami nalewowymi udając się do stanowiska węzłów. Wykonują węzły przy swoim numerze zgodnie z pokazanym rysunkiem. Węzeł na prądownicy wykonywany jest tylko przez zawodnika oznaczonego nr 7. Po wykonaniu zadania zawodnicy udają się do miejsca ustawienia drużyny po zakończeniu ćwiczenia i ustawiają się twarzą do linii startu. Po ustawieniu się całej drużyny, dowódca podnosi prawą rękę do góry, dając znak sędziemu toru „zadanie wykonane".
Drugą konkurencja była sztafeta w wykonaniu MDP. Każdy z 9 zawodników biegnie jeden odcinek sztafety. Na sygnał sędziego startowego zawodnik nr 1 rozpoczyna bieg, następnie pokonuje ścianę drabiniastą. Po pokonaniu ściany, zawodnik chwyta prądownicę (leżącą za ścianą, po lewej stronie toru) i przekazuje ją zawodnikowi nr 2. Zawodnik nr 2 pokonuje dystans (bez przeszkód) i przekazuje prądownicę zawodnikowi nr 3. Zawodnik nr 3 dobiega do stojącego węża W-52, chwyta go i po przeniesieniu go, kładzie na płycie, tak, aby żadna jego część nie wystawała poza krawędź płyty. Następnie przekazuje prądownicę zawodnikowi nr 4. Zawodnik nr 4 pokonuje dystans (bez przeszkód) i przekazuje prądownicę zawodnikowi nr 5. Zawodnik nr 5 przebiega pod ułożoną poprzeczką tak, aby jej nie strącić i przekazuje prądownicę zawodnikowi nr 6. Zawodnik nr 6 biegnie, przeskakując nad płotkiem, a następnie przekazuje prądownicę zawodnikowi nr 7. Zawodnik nr 7 biegnie do ustawionej gaśnicy, którą przenosi i ustawia na płycie, podstawa gaśnicy nie może wystawać poza podest, a następnie przekazuje prądownicę zawodnikowi nr 8. Zawodnik nr 8 pokonuje dystans (bez przeszkód) i przekazuje prądownicę zawodnikowi nr 9. Zawodnik nr 9 dobiega do rozdzielacza i węży. Dokonuje połączenia węży, rozdzielacza oraz prądownicy i biegnie w kierunku linii mety. Połączona linia gaśnicza nie może w czasie konkurencji ulec rozłączeniu, a zawodnik musi przekroczyć linię mety, trzymając linię gaśniczą za prądownicę lub wąż, nie zakrywając łącznika.
Trzecią konkurencją było ćwiczenie bojowe w wykonaniu seniorów. Ćwiczenie bojowe polegało na zbudowaniu linii ssawnej i zanurzeniu jej we wodzie, zbudowaniu linii głównej do rozdzielacza z dwóch odcinków węża W75 i dwóch linii gaśniczych składających się z dwóch węży W52 zakończonych prądownicą, zadaniem pierwszej roty było obrócenie tarczy, zadaniem drugiej roty było przewrócenie czterech pachołków. Czwartą konkurencją była sztafeta. Sztafeta polegała na pokonaniu 7 odcinków po 50 metrów, na pierwszym odcinku należało podłączyć wąż W75 do rozdzielacza, na drugim odcinku pokonać płotek o wysokości 0,7m, na trzecim odcinku pokonać rów o szerokości 2 metrów, na czwartym odcinku wykonać slalom między trzema tyczkami, na piątym odcinku pokonać równoważnię, na szóstym odcinku mężczyźni pokonywali ścianę o wysokości 1,5 metra a kobiety płotek o wysokości 0,7m, na siódmym odcinku należało podłączyć wąż W52 do rozdzielacza i prądownicy, i z podłączoną prądownicą przekroczyć linię mety.
Klasyfikacja generalna zawodów dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przedstawia się następująco:
1. miejsce MDP Obrzycko z wynikiem łącznym pkt. 1038,70
2. miejsce MDP Bobulczyn z wynikiem łącznym pkt. 998,63
3. miejsce MDP Wronki z wynikiem łącznym pkt. 993,38
4. miejsce MDP Wartosław z wynikiem łącznym pkt. 991,32
5. miejsce MDP Piotrowo z wynikiem łącznym pkt. 984,70.
GRUPA ŻEŃSKA
Ćwiczenie bojowe
1. miejsce OSP SOKOLNIKI MAŁE z wynikiem pkt. 54,44
2. miejsce OSP KIKOWO z wynikiem pkt. 69,23
3. miejsce OSP CERADZ DOLNY z wynikiem pkt. 71,09
Sztafeta pożarnicza
1. miejsce OSP Kłodzisko z wynikiem pkt.79,98
2. miejsce OSP Przecław z wynikiem pkt.81,78
3. miejsce OSP Ceradz Dolny z wynikiem pkt.85,15
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
1. miejsce OSP Sokolniki Małe z wynikiem łącznym pkt. 144,59
2. miejsce OSP Kłodzisko z wynikiem łącznym pkt. 151,26
3. miejsce OSP Ceradz Dolny z wynikiem łącznym pkt. 156,24
4. miejsce OSP Kikowo z wynikiem łącznym pkt. 159,6
5. miejsce OSP Przecław z wynikiem łącznym pkt. 163,48.
GRUPA MĘSKA
Ćwiczenie bojowe
1. miejsce OSP Bytyń z wynikiem pkt.47,93
2. miejsce OSP Bobulczyn z wynikiem pkt.48,54
3. miejsce OSP Słopanowo z wynikiem pkt.49,82
Sztafeta pożarnicza
1. miejsce OSP Jasionna z wynikiem pkt.63,61
2. miejsce OSP Bobulczyn z wynikiem pkt.65,62
3. miejsce OSP Baborowo z wynikiem pkt.68,31
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
1. miejsce OSP Bobulczyn z wynikiem łącznym pkt. 114,16
2. miejsce OSP Bytyń z wynikiem łącznym pkt. 117,41
3. miejsce OSP Baborowo z wynikiem łącznym pkt. 123,37
4. miejsce OSP Jasionna z wynikiem łącznym pkt. 125,71
5. miejsce OSP Słopanowo z wynikiem łącznym pkt. 126,17
6. miejsce OSP Psarskie z wynikiem łącznym pkt. 134,19
7. miejsce OSP Wielonek z wynikiem łącznym pkt. 144,77
8. miejsce OSP Grzebienisko z wynikiem łącznym pkt. 213,9
Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy, dodatkowo Zarząd Powiatu Szamotulskiego dla najlepszych drużyn ufundował nagrody rzeczowe w postaci prądownic oraz węży pożarniczych i hydronetki. Wręczenia nagród i dyplomów dokonał Starosta Powiatu Szamotulskiego Pan Józef Kwaśniewicz, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach kpt. Arkadiusz Rakowski oraz Prezes ZOP ZOSP RP w Szamotułach dh Stefan Kaszkowiak.

Dołącz do nas
Google+