ZOP ZOSP RP Szamotuły

ZOP ZOSP RP Szamotuły

IV Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach

W dniu 1 października 2016 roku, w świetlicy OSP Wronki, która w 2017 roku będzie obchodzić 160-lecie swojej działalności, o godzinie 10.00, rozpoczął się IV Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach. Otwarcia Zjazdu dokonał dh Stefan Kaszkowiak po. Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach i powitał przybyłych na Zjazd gości, dh Stefana Mikołajczaka Wiceprezesa Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie i Prezesa ZOW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego im. Generała Stanisława Taczaka, pana Józefa Kwaśniewicza Starostę Szamotulskiego, mł.bryg. Ireneusza Persa Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach, pana Kazimierza Michalaka członka Zarządu Powiatu Szamotulskiego, pana Mirosława Wieczora Burmistrza MiG Wronki, delegatów na Zjazd i przedstawicieli wszystkich gmin powiatu szamotulskiego do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach. Na przewodniczącego Zjazdu wybrano dh Marka Marcinkowskiego, sekretarzem został wybrany dh Krzysztof Jopp. Sprawozdanie z działalności złożył dh Stefan Kaszkowiak po. Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach, na terenie powiatu szamotulskiego działa 66 jednostek OSP (w Gminie Obrzycko 4 jednostki, w Gminie Ostroróg 7 jednostek, w Gminie Duszniki i Pniewy po 13 jednostek, w Gminie Kaźmierz 8 jednostek, w gminie Szamotuły 9 jednostek, w Gminie Wronki 12 jednostek), w tym Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym 11 jednostek OSP, w Wojewódzkim Odwodzie Operacyjnym 2 jednostki OSP Pniewy i OSP Wronki, jednostki te są wyposażone w 78 samochodów ratowniczych, w tym 3 ciężkie, 33 średnie i 42 lekkie. W jednostkach tych działa 2.625 strażaków, w tym 2.362 mężczyzn i 263 kobiety. Przy jednostkach OSP działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które skupiają 467 członków. Ochotnicze Straże Pożarne działają w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, koszt ich utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ponoszą gminy, które mają również obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP oraz ich ubezpieczenia, ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 lipca 1991r. (tj. Dz.U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191). W ciągu ostatnich 5-ciu lat jednostki OSP powiatu szamotulskiego uczestniczyły w 5291 akcjach ratowniczych, w tym: 1153 pożarach, 4025 miejscowych zagrożeniach, 114 fałszywych alarmach. Najwięcej działań ratowniczych przeprowadziła jednostka OSP Wronki 903, OSP Pniewy 618, OSP Kaźmierz 527. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył dh Marek Wendt. Na wniosek Komisji Rewizyjnej ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium. Zjazd dokonał wyboru nowego Zarządu, którego Prezesem został dh Stefan Kaszkowiak, na Wiceprezesów wybrano dh Ryszarda Woźniaka i dh Zenona Pawlaczyka, sekretarzem został dh Krzysztof Jopp, skarbnikiem dh Andrzej Liszkowski, członkami prezydium zostali Józef Kwaśniewicz, Kazimierz Michalak, Andrzej Królik, Zbigniew Wleklak, Feliks Burdajewicz, członkami zarządu zostali Henryk Jóźwiakowski, Rafał Szczepański, Marian Matuszak, Sławomir Przybysz, Jarosław Łuczak, Jacek Gołąb. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Marek Wendt, wiceprzewodniczącym Roman Graczyk, sekretarzem Piotr Gruszczyński, członkami Paweł Kahl i Eugeniusz Łomiński. Przedstawicielami Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach do Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu zostali wybrani Stefan Kaszkowiak i Zenon Pawlaczyk. Delegatami na zjazd wojewódzki zostali wybrani Adam Lura, Tadeusz Dziurleja, Andrzej Dąbrowski.

Dołącz do nas
Google+