OSP Wronki
OSP Wronki.

OSP Wronki.

Ewakuacja przedszkola i ćwiczenia.

W dniu 29 maja 2013 roku, o godz. 10.00, w Przedszkolu nr 1 we Wronkach "Bajkowy Świat", zgodnie z par. 17 pkt. 2 rozporządzenia MSWiA, z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych terenów, przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu Przedszkola nr 1 we Wronkach, połączone ze szkoleniem trzech zastępów OSP Wronki na nowym obiekcie przedszkola. Personel przedszkola przystąpił do ewakuacji przedszkolaków z budynku przedszkola na miejsce zbiórki do ewakuacji, gdzie sprawdzono obecność wszystkich dzieci, nikogo nie brakowało. Ewakuacja poszła bardzo sprawnie. Przebieg ćwiczeń był podporządkowany praktycznemu sprawdzeniu przyjętych procedur ratowniczych w przypadku wystąpienia zdarzenia wymagającego częściowej lub całkowitej ewakuacji przedszkolaków. Podczas praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji przedszkola sprawdzono czy pracownicy umieją w praktyce stosować wiedzę nabytą, podczas szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, sprowadzono również drożność dróg ewakuacyjnych, sprawdzono czy wyjścia ewakuacyjne są otwarte i nie zastawione, czy pracownicy wiedzą gdzie jest miejsce zbiórki do ewakuacji, czy pracownicy znają sposoby alarmowania straży pożarnej, czy prawidłowo zachowują się podczas ewakuacji, czy wiedzą gdzie jest główny wyłącznik prądu, czy umieją wykorzystać inne metody ewakuacji przedszkolaków. Przebieg ćwiczeń był podporządkowany realizacji podstawowych celów: doskonaleniu funkcjonowania krajowego systemu ratowniczego na terenie powiatu szamotulskiego, zapoznaniu strażaków OSP Wronki ze specyfiką obiektów nowego przedszkola na Borku, praktycznemu sprawdzeniu przyjętych procedur ratowniczych w przypadku wystąpienia zdarzenia wymagającego częściowej lub całkowitej ewakuacji przedszkolaków. Podczas ćwiczeń sprawdzono drogi pożarowe i sprawność hydrantów pożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru. Strażacy zapoznali sie z nowym obiektem przedszkola na Borku, z lokalizacją głównego wyłącznika prądu i głównego zaworu gazu oraz z rozmieszczeniem poszczególnych pomieszczeń w przedszkolu. Dzieci zapoznały się z wozami bojowymi straży pożarnej, pracą strażaka i jego ubiorem.

Dołącz do nas
Google+