OSP Wronki
OSP Wronki

OSP Wronki

Ćwiczenia w firmie Gelg

W dniu 13 maja 2014 roku, o godz. 10.20, w firmie GELG w Ćmachowie, zgodnie z par. 17 pkt. 2 rozporządzenia MSWiA, z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych terenów, przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu zakładu. Wyznaczone osoby przystąpiły do ewakuacji pracowników na miejsce zbiórki do ewakuacji, gdzie sprawdzono obecność wszystkich pracowników. Ewakuacja poszła sprawnie. Jedna osoba zasłabła i została ewakuowana przez strażaków. Przebieg ćwiczeń był podporządkowany praktycznemu sprawdzeniu przyjętych procedur ratowniczych w przypadku wystąpienia zdarzenia wymagającego częściowej lub całkowitej ewakuacji pracowników z zakładu. Podczas praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji sprawdzono drożność dróg ewakuacyjnych, sprawdzono czy wyjścia ewakuacyjne są otwarte i nie zastawione, czy pracownicy wiedzą gdzie jest miejsce zbiórki do ewakuacji, czy pracownicy znają sposoby alarmowania straży pożarnej, czy prawidłowo zachowują się podczas ewakuacji, czy wiedzą gdzie jest główny wyłącznik prądu, czy umieją wykorzystać inne metody ewakuacji. W działaniach tych wziął udział jeden zastęp OSP Wronki, strażacy zapoznali się z obiektem zakładu, lokalizacją głównego wyłącznika prądu, lokalizacją hydrantów do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Dołącz do nas
Google+