OSP Wronki
OSP Wronki

OSP Wronki

Pożar lasu

Na terenie leśnictwa Lutyniec w dniu 3 kwietnia 2014r. o godzinie 14.28 obserwator na wieży ppoż. Nadleśnictwa Wronki zauważa pożar w oddziale 561B, leśnictwa Lutyniec, telefonicznie zgłasza do dyżurnego Nadleśnictwa Wronki, który przekazuje tą informację do PSK w Szamotułach. Dyżurny z Nadleśnictwa Wronki powiadamia Nadleśniczego oraz pracownika prowadzącego sprawy ppoż. w nadleśnictwie oraz straż leśną, która prowadzi aktualnie patrol obszarów leśnych w okolicy wsi Obelzanki, aby natychmiast udała się w wskazane miejsce celem określenia wielkości zdarzenia. O godzinie 14.30 dysponowane z PSK w Szamotułach są do tego zdarzenia jednostki okoliczne tj. OSP Wronki (2xGBARt, GCBA, SOp), OSP Jasionna (GBA), OSP Rzecin (GBA), OSP Chojno (GBARt), OSP Samołęż (GLBM) i JRG Szamotuły (GCBARt, SOp). O godz.14.37 PSK w Szamotułach otrzymuje informację o wielkości pożaru na terenie leśnictwa Lutyniec. Z informacji pracowników Straży Leśnej prowadzących patrol pali się ok. 5 hektarów lasu, pożar szybko się rozwija, zagrożony jest kompleks leśny o powierzchni ok.20 ha. PSK dysponuje pozostałe jednostki z terenu Gminy Wronki OSP Amica (GBARt), OSP Kłodzisko (GBA), OSP Marianowo (GLM), OSP Wartosław (GLM), OSP Lubowo (GLBM), OSP Wróblewo (GLBAM), OSP Ćmachowo (GLM). Od dyżurnego w nadleśnictwie otrzymujemy informacje, że do pożaru zostały skierowane dwa pługi oraz 4 pilarzy wraz 4 pracownikami Zakładu Usług Leśnych. Zastępca Nadlesniczego z pracownikiem prowadzącym sprawy ppoż. udaje się na miejsce zdarzenia jednocześnie poleca powiadomić leśniczego leśnictwa Lutyniec który ma dojechać do miejsca pożaru. Do wszystkich działań PSK w Szamotułach wykorzystuje dokumentację zawartą w PSK tj. "Sposobach postępowania na wypadek pożaru lasu w Nadleśnictwie Wronki". Przeprowadzono rozpoznanie wodne - w odległości ok. 500 metrów od miejsca pożaru staw z wodą o dostatecznej ilości wody do celów gaśniczych powierzchnia 1,5ha, z dobrym dojazdem do tankowania samochodów pożarniczych. Prowadzone są intensywne działania ratownicze. O godzinie 15.40 obserwator z wieży zauważa drugi pożar lasu w oddziale 270 leśnictwa Mokrz, przekazuje informacje do dyżurnego Nadleśnictwa Wronki. PSK Szamotuły informuje kierującego akcją ratowniczą o drugim pożarze w oddziale 270 leśnictwa Mokrz. KDR dysponuje do drugiego pożaru OSP Wronki (2xGBARt, GCBA, SOp), JRG Szamotuły (GCBARt), OSP Amica (GBARt), OSP Kłodzisko (GBA), OSP Marianowo (GLM), OSP Wartosław (GLM), OSP Lubowo (GLBM), OSP Wróblewo (GLBAM), OSP Ćmachowo (GLM). Jednostki udają się na miejsce drugiego pożaru drogą pożarową odległość 7 km. W oddziale 561B w leśnictwie Lutyniec dogaszanie pożaru kontynuuje OSP Jasionna (GBA), OSP Rzecin (GBA), OSP Chojno (GBARt), OSP Samołęż (GLBM), działaniami kieruje naczelnik OSP Chojno (KSRG). Jednocześnie jest budowane stanowisko wodne przy zbiorniku wody ppoż. Nr 15 w oddziale 270 leśnictwa Mokrz. Na szczęście to tylko ćwiczenia, które miały na celu sprawdzenie wartości taktycznej jednostek OSP MiG Wronki, sprawdzenie możliwości współdziałania w trudnym terenie leśnym, sprawdzenie realności opracowanych przez Nadleśnictwo Wronki "Sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lasu", doskonalenie umiejętności współdziałania zastępów JRG i OSP oraz służb leśnych, z powiatu szamotulskiego, sprawdzenie możliwości oraz wypracowanie wniosków w zakresie prowadzenia korespondencji radiowej pomiędzy siłami i środkami podczas dużego pożaru lasu, zapoznanie się uczestników ćwiczeń z nowym oznakowaniem dojazdów pożarowych na terenie Nadleśnictwa Wronki i zbiorników wody do celów gaśniczych, nowym oznakowaniem oddziałów leśnych, sprawdzenie prawidłowości oznakowania dojazdów pożarowych i zbiorników wodnych, sprawdzenie umiejętności poruszania się po obszarach leśnych z wykorzystaniem oznakowania dojazdów pożarowych i zbiorników wodnych, sprawdzenie przestrzegania przepisów bhp podczas działań ratowniczych przez strażaków, sprawdzenie poprawności działania mapy elektronicznej na obszarach leśnych, doskonalenie umiejętności koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych przez służbę dyżurną PSK podczas dużego pożaru lasu. Podsumowania ćwiczeń dokonał st.kpt. mgr Roman Mucha Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach i mgr Jerzy Wojciechowski Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Wronki. Ćwiczenia zostały przeprowadzone na obszarze około 80 ha. W pewnym momencie podczas ćwiczeń do KAR napłynęła informacja o wypadku samochodowym w leśnictwie Dębogóra przy granicy z Nadleśnictwem Potrzebowice, na miejsce tego wypadku udał się jeden zastęp straży pożarnej z miejsca ćwiczeń, na miejscu działał już jeden zastęp OSP Wieleń i JRG PSP Czarnków, Pogotowie Ratunkowe, po kolizji samochodu osobowego z drzewem poszkodowane zostały cztery osoby, które zostały przewiezione do szpitala.

Foto Karol Grajewski

Dołącz do nas
Google+