OSP Wronki
OSP Wronki

OSP Wronki

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Wronki

W dniu 8 marca 2014 roku, o godzinie 18.00 rozpoczęło się, ostatnie w Gminie Wronki, walne zebranie sprawozdawcze OSP Wronki. Na walne zebranie sprawozdawcze przybył Pan Mirosław Wieczór Burmistrz MiG Wronki, kpt. Przemysław Chojan Dowódca JRG PSP Szamotuły, dh Wojciech Dukat Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach, dh Antoni Odrobny Wiceprezes ZOMG ZOSP RP we Wronkach. Otwarcia zebrania dokonał dh Andrzej Liszkowski Prezes OSP Wronki, który przywitał przybyłych gości i złożył życzenia wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet uczestniczącym w walnym zebraniu, następnie Druhnom z OSP i MDP wręczono symboliczne upominki. Na przewodniczącego zebrania wybrano dh Jerzego Śmiłowskiego, na protokolanta dh Andrzeja Liszkowskiego, wybrano komisje mandatową, skrutacyjną i uchwał i wniosków w składzie dh Karol Grajewski, dh Tomasz Pospieszny, dh Dariusz Ślimak. Sprawozdanie z działalności złożył dh Stefan Kaszkowiak Naczelnik OSP Wronki. Jednostka liczy aktualnie 62 członków, w tym 9 honorowych, 7 kobiet, 53 czynnych, z czego 47 wchodzi w skład Jednostki Operacyjno-Technicznej typu I. W ramach OSP Wronki działa MDP licząca 22 członków, w tym 14 chłopców i 8 dziewczyn. Jednostka jest wyposażona w trzy samochody ratowniczo-gaśnicze i dwa specjalne: podnośnik koszowy i SOp. 2. W roku 2013 roku OSP Wronki uczestniczyła 190 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 35 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń - 155 razy, w tym poza terenem gminy 3 razy. W działaniach tych wzięło udział 1.344 strażaków i 282 zastępy, łącznie czas udziału w akcjach to 2.828,58 godzin. Samochody bojowe przejechały w ramach tych akcji 14.570km. Zużyto 3.405 litrów paliwa. Osoby poszkodowane 18 osób, ofiary śmiertelne 3 osoby. Udział OSP Wronki w działaniach ratowniczo - gaśniczych na terenie gminy to 79,0%, udział pozostałych jednostek z terenu gminy to 21,0%. Najwięcej razy w działaniach ratowniczych uczestniczył dh Garncarz Krzysztof 89 razy, następnie dh Stefan Kaszkowiak 71 razy i dh Leszek Łuczak 71 razy. W dniu 16 czerwca 2013 roku, w Chojnie odbyły się miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP MiG Wronki. W grupie dziewczyn MDP OSP Wronki zajęła II miejsce, w grupie chłopców MDP OSP Wronki zajęła I miejsce i III miejsce. W grupie chłopców starszych MDP OSP Wronki zajęła I miejsce. Wśród seniorów panie z OSP Wronki zajęły II miejsce, a panowie 6 i 9 miejsce. W minionym roku OSP Wronki wzięła udział w 11 ćwiczeniach na obiektach. Podziękowania za wspłprace z OSP Wronki i jej wspieranie otrzymał Pan Mirosław Wieczór i st.kpt. Ireneusz Pers Komendant Powiatowy PSP w Szamotułach. Sprawozdanie finansowe złożył dh Marek Marcinkowski, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał dh Marek Marcinkowski. Plan działalności przedstawił dh Stefan Kaszkowiak, plan finansowy na 2014 rok przedstawił dh Marek Marcinkowski. Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej otrzymał absolutorium za 2013 rok. Walne zebranie nadało godność członka honorowego dh Mieczysławowi Zastróżnemu i dh Andrzejowi Wilkowi. Walne zebranie dokonało zmian w składzie komisji rewizyjnej, odwołując z jej składu dh Artura Patulskiego i dh Mieczysława Zastróżnego i powołując do składu komisji rewizyjnej dh Patrycję Wilińską i dh Agnieszkę Zając. Szczegółowe sprawozdanie z działalności OSP Wronki w 2013 roku w załączeniu. Odznakę za wysługę 40 lat otrzymał dh Jerzy Ławniczak, dh za wysługę 35 lat Kazimierz Kwaśny, za wysługę 10 lat dh Adrian Łożyński i dh Artur Patulski, za wysługę 5 lat dh Mateusz Derak, dh Sebastian Mleczak i dh Leszek Łuczak. Odznakę Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - Złotą otrzymał z MDP Radosław Grajewski, Srebrną: Anita Szymszon, Joanna Nowicka, Adam Lewandowski, Tomasz Lewandowski, Mikołaj Fryś, Brązową: Paweł Skóra, Klaudia Andrzejczak, Marcin Nowakowski, Jędrzej Orzechowski, Laura Kotlińska. Walne zebranie zatwierdziło plan działalności i plan finansowy na 2014 rok.

FOTO Karol Grajewski

Dołącz do nas
Google+