OSP Wronki
OSP Wronki

OSP Wronki

Walne zebrania sprawozdawcze w OSP Kłodzisko, OSP Ćmachowo

W dniu 15 lutego 2014 roku, odbyły się w jednostkach OSP Kłodzisko, OSP Ćmachowo walne zebrania sprawozdawcze. Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Ćmachowo obsłużył z ramienia Zarządu OMG ZOSP RP we Wronkach dh Stefan Kaszkowiak Komendant Gminny ZOSP RP we Wronkach i dh Jerzy Śmiłowski Sekretarz Zarządu OMG ZOSP RP we Wronkach. Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Kłodzisko obsłużył z ramienia Zarządu OMG ZOSP RP we Wronkach dh Andrzej Liszkowski Prezes Zarządu OMG ZOSP RP we Wronkach. Na walne zebranie do OSP Kłodzisko przybył Pan Romuald Ajchler Poseł na Sejm RP. Na zebraniach zostały złożone sprawozdania z działalności jednostek w 2013 roku, a zarządy otrzymały absolutorium za okres sprawozdawczy, przyjęto plany działalności na 2014 rok. Na walnym zebraniu sprawozdawczym w OSP Ćmachowo omówiono sprawy związane ze szkoleniami w OSP, jednego procenta, mówiono o potrzebie wymiany samochodu bojowego na nowy. Na walnym zebraniu OSP Kłodzisko druhowie otrzymali odznaki za wysługę lat: odznakę za wysługę 55-u lat otrzymał dh Lisiak Józef; 40-tu lat otrzymał dh Ćwiertnia Grzegorz, dh Karbowiak Jerzy, dh Odrobny Antoni; 35-u lat otrzymał dh Królski Jerzy, dh Stańko Stanisław; 30-tu lat otrzymał dh Chojnacki Jan, dh Roszyk Jarosław, dh Rybarczyk Jerzy, dh Sieradzki Krzysztof; 25-ciu lat otrzymał dh Lupa Marek, dh Roszyk Zbigniew, dh Ziółek Adam; 20-tu lat otrzymał dh Karbowiak Jacek, dh Ziółek Wiesław; 15-ciu lat otrzymał dh Ćwiertnia Krzysztof, dh Gorący Piotr, dh Odrobny Błażej, dh Odrobny Patryk, dh Żurek Łukasz; 10-ciu lat otrzymał dh Biniak Zbigniew, dh Odrobny Bartłomiej, dh Olczyk Andrzej; 5-ciu lat otrzymał dh Kaczmarczyk Tomasz, dh Nezborała Dariusz, dh Piechowiak Bartłomiej, dh Sześciła Zbigniew, dh Łabójewski Mateusz.

Dołącz do nas
Google+