OSP Wronki
OSP Wronki

OSP Wronki

Walne zebrania sprawozdawcze w OSP Jasionna, OSP Rzecin, OSP Wartosław

 W dniu 1 lutego 2014 roku, odbyły się w jednostkach OSP Jasionna, OSP Rzecin i OSP Wartosław walne zebrania sprawozdawcze. Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Rzecin obsłużył z ramienia Zarządu OMG ZOSP RP we Wronkach dh Stefan Kaszkowiak Komendant Gminny ZOSP RP we Wronkach. Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Jasionna obsłużył z ramienia Zarządu OMG ZOSP RP we Wronkach dh Andrzej Liszkowski Prezes Zarządu OMG ZOSP RP we Wronkach. Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Wartosław obsłużył z ramienia Zarządu OMG ZOSP RP we Wronkach dh Henryk Rusinek Wiceprezes Zarządu OMG ZOSP RP we Wronkach. Na zebraniach zostały złożone sprawozdania z działalności jednostek w 2013 roku, a zarządy otrzymały absolutorium za okres sprawozdawczy, przyjęto plany działalności na 2014 rok. Na walnym zebraniu sprawozdawczym w OSP Jasionna poruszono kwestie związane z wojewódzkimi zawodami sportowo-pożarniczymi, które odbędą się we Wrześniu br., w których powiat szamotulski będzie reprezentować OSP Jasionna, mówiono tu również o potrzebie remontu świetlicy OSP Jasionna. Na walnym zebraniu sprawozdawczym w OSP Rzecin omówiono sprawy związane ze szkoleniami w OSP, jednego procenta, mówiono o potrzebie wymiany samochodu bojowego na nowy.

Dołącz do nas
Google+