OSP Wronki
OSP Wronki

OSP Wronki

Walne zebrania sprawozdawcze w OSP Wróblewo i OSP Marianowo

W dniu 25 stycznia 2014 roku, odbyły się w jednostkach OSP Marianowo, OSP Wróblewo walne zebrania sprawozdawcze. Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Marianowo obsłużył z ramienia Zarządu OMG ZOSP RP we Wronkach dh Jerzy Śmiłowski Sekretarz ZOMG ZOSP RP we Wronkach. Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Wróblewo obsłużył z ramienia Zarządu OMG ZOSP RP we Wronkach dh Andrzej Liszkowski Prezes Zarządu OMG ZOSP RP we Wronkach. Na zebraniach zostały złożone sprawozdania z działalności jednostek w 2013 roku, a zarządy otrzymały absolutorium za okres sprawozdawczy, przyjęto plany działalności na 2014 rok.

Dołącz do nas
Google+