OSP Wronki
OSP Wronki

OSP Wronki

Nowy Ford dla OSP Samołęż

W dniu 14 października 2013 roku został rozstrzygnięty przetarg na dostawę 21 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych do 3,5 tony, w tym 5 typu furgon i 16 typu kontener dla jednostek OSP z terenu województwa wielkopolskiego. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 21 sztuk lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, została wybrana oferta złożona przez firmę Frank-Cars Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 147 / 151, 42-200 Częstochowa. Zgodnie z uchwałą Prezydium ZOW ZOSP RP nr 70/12/2013 z dnia 31.07.2013 r. na liście Ochotniczych Straży Pożarnych do otrzymania dotacji ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w roku 2013 r. znalazła się jednostka z Gminy Wronki OSP Samołęż. Jednostka OSP Samołęż otrzyma lekki samochód ratowniczo-gaśniczy typu kontener, wyposażony w wysokociśnieniowy agregat gaśniczy z zbiornikiem wody, maszt oświetleniowy i wciągarkę. W dniu 03.10.2013 roku Pan Mirosław Wieczór Burmistrz MiG Wronki podpisał umowę dotacji dla OSP Samołęż, w wysokości 20% wartości tego samochodu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener, na wyposażenie OSP Samołęż. Pozostałe 80% wartości samochodu pochodzi z dotacji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Na zdjęciu poniżej prezentacja nowego samochodu, który będzie gotowy do odbioru w dniu 09.11.2013r. z firmy Frank-Cars Sp. z o.o. w Częstochowie.

Dołącz do nas
Google+