OSP Wronki
OSP Wronki.

OSP Wronki.

Ewakuacja Szkoły Podstawowej nr 2 we Wronkach

 W dniu 25 września 2013 roku, o godz. 11.02, w Szkole Podstawowej nr 2 we Wronkach, zgodnie z par. 17 pkt. 2 rozporządzenia MSWiA, z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych terenów, przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu szkoły. Personel szkoły przystąpił do ewakuacji uczniów z budynku szkoły na miejsce zbiórki do ewakuacji, gdzie sprawdzono obecność wszystkich dzieci, nikogo nie brakowało. Ewakuacja poszła sprawnie. Przebieg ćwiczeń był podporządkowany praktycznemu sprawdzeniu przyjętych procedur ratowniczych w przypadku wystąpienia zdarzenia wymagającego częściowej lub całkowitej ewakuacji szkoły. Podczas praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji szkoły sprawdzono drożność dróg ewakuacyjnych, sprawdzono czy wyjścia ewakuacyjne są otwarte i nie zastawione, czy pracownicy wiedzą gdzie jest miejsce zbiórki do ewakuacji, czy pracownicy znają sposoby alarmowania straży pożarnej, czy prawidłowo zachowują się podczas ewakuacji, czy wiedzą gdzie jest główny wyłącznik prądu, czy umieją wykorzystać inne metody ewakuacji uczniów. W działaniach tych wziął udział jeden zastęp OSP Wronki, strażacy zapoznali się z obiektem szkoły, lokalizacją głównego wyłącznika prądu, lokalizacją hydrantów do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Dołącz do nas
Google+