OSP Wronki
OSP Wronki.

OSP Wronki.

Szkolenie Komendantów Gminnych ZOSP RP

W dniach 6-7 września 2013 roku odbyło się szkolenie zorganizowane przez Zarząd Główny Związku OSP RP we współpracy z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie k/Warszawy dla Komendantów Gminnych Związku OSP RP z terenu województwa wielkopolskiego, z terenu powiatu szamotulskiego w szkoleniu wziął udział dh Krzysztof Jopp Komendant Gminny z Szamotuł, dh Stefan Kaszkowiak Komendant Gminny z Wronek, dh Ryszard Woźniak Komendant Gminny z Pniew. Tematyka szkolenia obejmowała m.in.: system dopuszczeń w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, znaczenie działalności CNBOP-PIB dla bezpieczeństwa członka OSP. System dopuszczeń na pojazdy ratowniczo - gaśnicze, autopompy i układy wodno-pianowe, motopompy do wody czystej i zanieczyszczonej, aparaty powietrzne butlowe, maski, sygnalizatory bezruchu. Odzież ochronna, ubrania chroniące przed czynnikami chemicznymi, ubrania chroniące przed promieniowaniem cieplnym. Hydrauliczne narzędzia ratownicze. Uzbrojenie osobiste, hełmy, kominiarki, ubrania specjalne, rękawice, obuwie. Sprzęt ratowniczy związany z pracą na wysokości, drabiny przenośne, pasy strażackie, skokochrony, linki strażackie ratownicze, zatrzaśniki ( łączniki). Prądownice wodne i wodno-pianowe. Węże tłoczne i hydrantowe. Łączniki, nasady, pokrywy nasad, przełączniki. Węże ssawne. Prądownice i wytwornice pianowe. Narzędzia pomocnicze, poduszki i korki pneumatyczne, toporek strażacki, zbiorniki przenośne. Smoki ssawne i rozdzielcze. Najważniejsze parametry środków gaśniczych i podręcznego sprzętu gaśniczego. Prezentacja - badania BS jak odbierać poszczególne elementy - zalecane procedury odbioru sprzętu:  Samochody ratowniczo - gaśnicze, motopompy do wody czystej i zanieczyszczonej, węże tłoczne i hydrantowe, uzbrojenie osobiste, hełmy, kominiarki, ubrania specjalne, rękawice, obuwie. Uczestników szkolenia zapoznano z konsekwencjami prawnymi użytkowania sprzętu bez świadectwa dopuszczenia. Szkolenie zakończyło się egzaminem z nabytej wiedzy.

Dołącz do nas
Google+