OSP Wronki
OSP Wronki

OSP Wronki

Dotacja dla OSP Samołęż

 

 

Zgodnie z uchwałą Prezydium ZOW ZOSP RP w Poznaniu nr 70/12/2013 z dnia 31.07.2013r. na liście Ochotniczych Straży Pożarnych do otrzymania dotacji ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w roku 2013 r. znalazła się jednostka z Gminy Wronki OSP Samołęż. Lista obejmuje 21 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych do 3,5 tony w tym 5 typu furgon i 16 typu kontener, 32 zestawy do ratownictwa technicznego 25 zestawów PSP R1 oraz 26 zestawów uzupełniających PSP R1.

Jednostka OSP Samołęż jako jedyna z powiatu szamotulskiego otrzymała dotację na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego typu kontener, wyposażonego w wysokociśnieniowy agregat gaśniczy z zbiornikiem wody, maszt oświetleniowy i wciągarkę. W związku z dużą liczbą wniosków (złożono wnioski na 66 samochodów) znacznie przekraczającą możliwości finansowe, lista OSP, którym Prezydium ZOW ZOSP RP w Poznaniu przyznało dofinansowanie do lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych powstała przy założeniu przyznania dofinansowania dla jednej OSP z terenu powiatu.

Lista została przygotowana na podstawie propozycji oddziałów powiatowych ZOSP RP, z terenu działania, których złożone były wnioski w porozumieniu z oddziałami gminnymi ZOSP RP oraz po konsultacjach z samorządem gminnym.

Dołącz do nas
Google+